Kokoomuksen Sarkomaa: Korkeakoulujen lisämäärärahalla palautettava terveystieteiden maisterikoulutus Helsingin yliopistoon

Blogi

TIEDOTE 18.6.2020
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja
sivistysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa vaatii, että hallituksen esittämistä
korkeakoulujen lisäaloituspaikkojen määrärahoista osa suunnataan
terveystieteiden tutkintokoulutuksen käynnistämiseen Helsingin
yliopistossa. Hallitus esittää yliopistoihin 2 048 lisäaloituspaikkaa. Helsingin
yliopisto on esittänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutusvastuun
myöntämistä terveystieteiden maisterin tutkintoon.

Helsingin
yliopiston terveydenhuollon maisterin koulutus lakkautettiin 1990-luvun
lopussa. Jo silloin oli tiedossa, että päätös aiheuttaa ongelmia sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämiselle.

”Helsinki ja Uusimaa kaipaavat kipeästi uusia terveystieteen
maistereita. Merkittävä osa Suomen terveydenhuollon yliopistollista
maisterintutkintoa edellyttävistä työpaikoista sijaitsee laajalla
metropolialueella, jossa työskentelee yli neljännes maan koko
hoitohenkilökunnasta. Alueen nykyisistä yli- ja osastonhoitajista iso osa
on lähellä eläkeikää. Tulevaisuudessa
sosiaali- ja terveydenhuoltoa uhkaa pula pätevistä johtajista ja
asiantuntijoista erityisesti Uudenmaan alueella,” Sarkomaa toteaa.

Terveystieteiden koulutuksen uudelleen
käynnistämistä Helsingin yliopistossa on yritetty useaan otteeseen. Asian eteen
on urakoinut laaja joukko eri toimijoita yhdessä Helsingin yliopiston, HUS:n,
Tehy:n ja Sairaanhoitajaliiton kanssa. Sarkomaa pitää välttämättömänä, että
koulutus uudelleen käynnistetään pikimmiten.

”On huomioitava, että laadukas toiminta
sosiaali- ja terveydenhuollossa edellyttää asiantuntevia ja osaavia hoitotyön
johtajia, asiantuntijoita ja opettajia, joilla on akateeminen tutkinto ylempien
ammattikorkeakoulututkintojen lisäksi. Kasvaviin ja moninaisiin sosiaali- ja
terveydenhuollon haasteisiin vastaaminen asettaa hoitotyön johdolle ja
asiantuntijoille uusia osaamisvaatimuksia. Sote- uudistukselle asetetut
tavoitteet saavutetaan vain laadukkaalla johtamisella ja asiantuntijuudella.
Hyvä johtaminen ja hoitotyön urapolut ovat myös ydin edellytys sote-alan
houkuttelevuuden lisäämisessä. Lisäksi omat tieteenalaohjelmat ovat
välttämättömiä myös kliinisen laboratoriotyön ja radiografiatyön
asiantuntijoiden saatavuuden ja tieteenalojen kehittymisen varmistamiseksi,”
Sarkomaa toteaa.

Sarkomaa on jättänyt kirjallisen kysymyksen
terveystieteiden maisterin koulutuksen käynnistämisestä Helsingin yliopistossa Sairaanhoitajapäivänä
12.5.2020 vauhdittaakseen terveystieteen koulutuksen uudelleen käynnistämistä
Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033

Ota kantaa