Hallituksen kuopattava oppivelvollisuuden laajentaminen!

Blogi

TIEDOTE 17.6.2020
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Paula Risikko, Sari Multala ja Sari Sarkomaa ovat huolissaan, että hallitus ei kuuntele alan parhaita asiantuntijoita. Hallituksen oppivelvollisuusmallin lausuntokierros päättyi tämän viikon maanantaina ja saatu lausuntopalaute on murskaavaa luettavaa.

”Hallituksen
on viimeistään nyt kysyttävä itseltään, kannattaako esitystä enää kukaan?
Lausuntopalautteiden perusteella nykyisetkään resurssit eivät riitä kattamaan
välttämättömiä kustannuksia. Oppivelvollisuuden laajentaminen johtaa
pahimmillaan siihen, että koulutuksen sisällöistä leikataan ja ryhmäkokoja
kasvatetaan. Tämä heikentää koulutuksen laatua”, huolehtivat edustajat.

Kokoomus
haluaa turvata mahdollisuuksien tasa-arvon opinpolulla. Jokaiselle nuorelle on
varmistettava vähintään toisen asteen tutkinto, joka kantaa
korkeakouluopintoihin ja työelämään. Hallituksen ehdotus ei tuo apua
koulupudokkaille tai syrjäytymisvaarassa oleville. Meidän on etsittävä ratkaisuja,
joilla puututaan muun muassa oppimisvaikeuksista, käytöshäiriöistä,
mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien oppilaiden tilanteeseen.

”Emme
ymmärrä, miksei hallitus tee aitoja lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä
uudistuksia? Näitä olisivat esimerkiksi kolmiportaisen tuen uudistaminen sekä
oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden kuntoon laittaminen. Myös
lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmä on uudistettava oikeudenmukaiseksi ja
paremmin kustannuksia vastaavaksi”, jatkavat edustajat.

Huomionarvoista
on, että esimerkiksi Opettajien Ammattijärjestö OAJ esitti 14 kohdan listan
korjaustoimenpiteistä hallituksen esitykseen. On vakava huoli, että esitykseen
ei todellisuudessa sisälly nuorten tukea parantavia muutoksia.

”Oppivelvollisuus
on hallitukselle puhtaan ideologinen tavoite, jolle ei löydy
kasvatustieteellistä tutkimusnäyttöä. Jos opettajatkaan eivät näe hankkeen
olevan kannattava, kannattaako oppivelvollisuutta todella pidentää?” edustajat
päättävät.

Hallituksen
alkuperäisen aikataulun mukaan esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä
2020. Saadun lausuntopalautteen perusteella hallituksen on arvioitava esityksen
antamista budjettiriihessä ja tehdä tarvittavat johtopäätökset.

Lisätietoja:

Paula Risikko, p. 050 511 3107
Sari Multala, p. 040 531 7104
Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033

Ota kantaa