Vastuun väistelyn sijaan paikallista sopimista tarvitaan nyt, pääministeri Marin

Blogi

On käsittämätöntä, että
pääministeri Marin väisti eilisellä pääministerin haastattelutunnilla
kysymyksen maan hallituksen työllisyystoimien puuttumisesta toteamalla opposition
työllisyystoimien oleva sosiaaliturvaleikkauksia. Hallitukselle on vastuu
esitysten tekemisestä työllisyyttä ja hyvinvointia tukevista toimista.

Kokoomus haluaa estää hyvinvointiyhteiskunnan murenemisen ja on esittänyt jo viime syksynä työlinjan, toimet 60 000 uudesta työpaikasta. Esitys on hallituksen käytettävissä. 

Kokoomus tarjoaa osana
työllisyystoimia paikallisen sopimisen ulottamista myös järjestäytymättömien
yritysten käyttöön. Tämä edellyttää työlainsäädännön muutosta. Muutosta on
edellytetty myös ns. Vihriälän raportissa, toteavat kansanedustajat Sari
Sarkomaa ja Arto Satonen.

– Kokoomus haluaa edistää
aitoa ja reilua paikallista sopimista työpaikoilla. Korona on kiristänyt
maailmanmarkkinoiden tilannetta, mikä näkyy yhä kovempana kilpailuna tarjotusta
työstä. Paikallisen sopimisen uudistus on tärkeää tehdä nyt ja kiireesti, sillä
Suomi elää viennistä ja kilpailukykyisimmät kotiuttavat tällä hetkellä työtä
kotimaahansa, sanoo kansanedustaja Arto Satonen.

Kokoomuksen mallissa
työehtosopimukset määrittelisivät jatkossakin työsuhteen minimiehdot. Muilta
osin asioista voidaan sopia paikallisesti, jos työnantajan ja työntekijän
välinen luottamus on kunnossa. Jos yhteistä ymmärrystä ei löydy,
noudatettaisiin työehtosopimusta. Paikallisen sopimisen edistämisen yhteydessä
minimiehtojen toteutumisen valvontaa tehostettaisiin ja henkilöstön asemaa ja
vaikutusmahdollisuuksia työpaikoilla parannettaisiin lainsäädäntöuudistuksin,
jotta neuvotteluasetelma olisi tasapainoinen. Sopiminen tulee mahdollistaa myös
liittoon kuulumattoman luottamusvaltuutetun johdolla tehtäväksi.

– Työpaikkakohtainen
sopiminen lisäisi yritysten halukkuutta palkata rohkeammin lisää
työvoimaa. Pitkän aikavälin vaikutuksen arvioidaan olevan noin 15 000
työllistä lisää yksityiselle sektorilla. Marinin hallituksen työllisyystoimien
jatkuva lykkääminen on kovaa ja vastuutonta politiikkaa. Se on vaarassa johtaa
 pääministerin mainitsemien sosiaaliturvaleikkausten tielle. Paikallisen
sopiminen olisi nopeasti toteutettava ja vaikuttava keino työllisyyden
vahvistamiseksi. Koronaepidemia muutti maailmaa mutta ei sitä tosiasiaa , että
hyvinvointiyhteiskuntamme voi perustua vain työhön ja yrittämiseen,
kansanedustaja Sari Sarkomaa toteaa.

Edustajat Satonen ja Sarkomaa
pitävät tärkeänä, että hallitus ei hidastele paikallisen sopimisen
edistämisessä ja vaativat, että hallituksen on mahdollisimman pian päätettävä
uskottavista toimista uusien työpaikkojen luomiseksi ja linjasta
hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi. 

***

Tällä hetkellä paikallinen
sopiminen on mahdollista pääasiassa suuremmissa yrityksissä, jotka ovat
järjestäytyneet. Suurten vientiyritysten kilpailukyky nojaa kuitenkin
kotimaisiin alihankintaketjuihin, joissa moni yrityskumppani on pieni- tai
keskisuuri järjestäytymätön yritys, joilla ei ole mahdollisuutta paikalliseen
sopimiseen.

Vesa Vihriälän raportti tukee
Kokoomuksen esitystä laajentaa paikallista sopimista järjestäytymättömiin
yrityksiin. Vihriälän raportti tukee laajempaa paikallista sopimista. Vihriälän
raportin mukaan ”on tärkeää, että samalla kun päätetään merkittävistä talouden
elvyttämiseen tähtäävistä ratkaisuista, määritetään myös sopeutuksen ja
työllisyyttä ja tuottavuutta vahvistavan politiikan tavoitteet. Uskottavuus
vaatii myös sitä, että nämä linjaukset kyetään täsmentämään ja niiden
toimeenpano aloittamaan mahdollisimman pian kuluvalla hallituskaudella.” 

Lisätietoja: 

kansanedustaja Sari
Sarkomaa, 050 511 3033

kansanedustaja Arto
Satonen, 050 511 3110

Ota kantaa