Kokoomuksen Sarkomaa ja Vikman: Mitä hallitus on tehnyt silpomisen ehkäisemiseksi?

Blogi

Tiedote 8.6.2020
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat
Sari Sarkomaa ja Sofia Vikman ovat vakavasti huolissaan Suomessa syntyneiden
tyttöjen sukuelinten silpomisen yleisyydestä. Edustajat jättävät aiheesta
kirjallisen kysymyksen hallituksen vastattavaksi.

Toisen asteen opiskelijoille
vuonna 2019 teetetyssä kouluterveyskyselyssä 80 tyttöä tai naista kertoi, että
heidän sukuelimensä on silvottu. Heistä 51 on syntynyt Suomessa.
Todellisuudessa luvun on arvioitu olevan suurempi, sillä esimerkiksi
lukiolaisista vain 70 prosenttia vastasi kyselyyn. Kaikki ikäluokkaan kuuluvat
tytöt eivät opiskele toisella asteella, eikä silpomista koskevaa kysymystä ei
sisällytetty peruskoulujen kyselyyn.

”Kouluterveyskyselyn luvut ovat
järkyttäviä. Valitettavasti totuus on kuitenkin vielä tätäkin karumpi. Tyttöjen
silpomisesta olisi perusteltua kysyä ensi vuonna toteutettavassa
kouluterveyskyselyssä myös peruskoulun oppilailta, jotta saadaan kattavampi
kuva rikoksen yleisyydestä Suomessa”, sanovat Sarkomaa ja Vikman.

Vikman
ja Sarkomaa muistuttavat, että pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on
kirjaus sukuelinten silpomisen vastaisen työn resurssien turvaamisesta. He
vaativat, että hallitus ryhtyy toimiin riskiryhmään kuuluvien tyttöjen
suojelemiseksi ja silpomisen lopettamiseksi.

”Hallituksen on viimeistään nyt
reagoitava näiden törkeiden ja epäinhimillisten rikosten torjumiseksi.
Hallituksen on myös taattava resurssit silpomisen uhrien auttamiseksi ja
tekoihin syyllistyneiden saattamiseksi vastuuseen rikoksistaan. Sivistysvaltion
mitta on se, kuinka kykenemme suojelemaan lapsiamme väkivallalta”, sanovat
Sarkomaa ja Vikman.

”Tyttöjen silpominen on vakava
ihmisoikeusloukkaus. Se loukkaa tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeutta sekä
aiheuttaa heille loppuiäksi terveydellisiä, sosiaalisia ja seksuaalisia
vahinkoja. Silpomiselle on saatava stoppi”, jyrähtävät Vikman ja Sarkomaa.

Vikmanilta
ja Sarkomaalta myös lakialoite silpomisen kieltämiseksi

Sarkomaa ja Vikman jättivät
lakialoitteen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämiseksi omana
rikosnimikkeenään syksyllä 2019. Lakialoitteella on tarkoitus vahvistaa
sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisyä, vauhdittaa tekojen viranomaisten
tietoon tuloa sekä koventaa teoista määrättäviä rangaistuksia. Edustajat
halusivat lakialoitteellaan tukea aiheesta tehtyä kansalaisaloitetta, joka
luovutettiin eduskunnalle kesäkuussa 2019.

”Silpomisen kieltävä
erillislaki olisi vahva viesti siitä, että tyttöjen silpominen on rikos
Suomessa. Tekojen rangaistavuus ei ole tällä hetkellä tuotu selkeimmällä
mahdollisella tavalla esiin lainsäädännössä. Silpomisen rangaistavuus ei aina
ole tarpeeksi hyvin yleisessä tiedossa, vaikka teot ovat rikoslain vastaisia
törkeänä pahoinpitelynä. Muissa Pohjoismaissa silpominen on kielletty
erillislailla”, edustajat toteavat.

Edustajien lakialoitteessa
esitetään uusia pykäliä selkeyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
koulujen velvollisuutta ilmoittaa poliisille ja lastensuojelulle, kun
havaitsevat mahdollisia silpomistapauksia tai epäilevät, että nuorella on riski
joutua silpomisen uhriksi.

Lisätiedot:

Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033
Sofia Vikman, puh. 09 432 3194

Ota kantaa