Kokoomusedustajat: Oikeusministerin varmistettava, ettei ikäihmisten oikeuksia poljeta koronan varjolla

Blogi

TIEDOTE 5.6.2020

JULKAISUVAPAA HETI

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Sari
Sarkomaa
vaativat oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia
tarkastelemaan ikäihmisiin kohdistuvia koronarajoitusten suosituksia ja ohjeita
oikeudellisesta näkökulmasta. Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat ihmiset
ovat eläneet hallituksen suositusten johdosta lähes eristyksissä maaliskuun
puolivälistä lähtien.

Edustajien mukaan oikeusministerin tulisi varmistaa, ettei
ikäihmisten oikeuksia poljeta koronan varjolla. Pitkäaikainen eristäminen lähes
karanteeninomaisiin olosuhteisiin ei ole inhimillistä, se loukkaa
itsemääräämisoikeutta ja on omiaan rakentamaan ikäsyrjinnälle kasvualustaa.

”On ymmärrettävää, että koronaepidemian alussa mentiin
terveys edellä ja tiukkoja suosituksia noudattaen. Epidemian pitkittyessä
rajoitusten tuomia vakavia epäkohtia on nostettu esiin ja ohjeita on luvattu
päivittää. Oikeusministerin on syytä arvioida ja varmistaa, että ohjeistukset
on perusteltuja ja että kaikkia toimijoita on ohjeistettu. Eihän ainoa keino
riskiryhmien suojelemiseksi voi olla heidän eristäminen muista”, edustajat
sanovat.

”On kohtuutonta, että yli miljoonaihmistä suljetaan
yhteiskunnan ulkopuolelle. Kyse on myös ikäihmisten ihmisarvosta. Kategorinen
yhteen ikärajaan liittyvä suositus eristäytyä lähes karanteenin omaisiin
olosuhteisiin tai vierailukiellot hoivakoteihin horjuttavat oikeusvaltiomme
ihmisoikeuspohjaa. Oikeusministeriön tulisi arvioida vanhuksiin kohdistuvia
vaikutuksia myös oikeudellisesta näkökulmasta”, vaatii Laiho

Edustajien mukaan hallituksen vastuulla on hakea
ratkaisut ja tehdä suositukset, jotta riskiryhmään kuuluvat voivat
turvallisesti liikkua myös kodin ulkopuolella. Yleisillä paikoilla
käytetyt ns. kansanmaskit ovat tärkeä osa keinoja, joilla voimme suojata
riskiryhmiä. Suositus maskien käyttöön joukkoliikenteessä, kaupoissa, ja
lähikontakteissa olisi inhimillisempi tapa suojata riskiryhmiä kuin eristää
ihmiset kokonaan yksin neljän seinän sisälle. Turvallisuuden tunteen
palauttaminen on keskeisimpiä tekijöitä siinä, että kodista ei tule vankila
kenellekään. 

”On epäinhimillistä ja eettisesti väärin, että korona uhan
takia hoitokodissa asuva on kuukausiksi erotettu puolisosta ja mahdollisuuksia
tavata omaisia ei ole ollut. Läheisiä on voitava tavata. Tämä olisi kyllä
järjestettävissä turvallisesti suojatoimien avulla. Sama koskee saattohoidossa
olevia. On epäinhimillistä, että edes elämän viimeisinä hetkinä ihmiset eivät
ole saaneet hyvästellä läheisiään”, huomauttaa Sarkomaa.

Kokoomusedustajat esittävät myös vahvan huolen
omaishoitajien jaksamisesta.

”Olemme saaneet vakavia hätähuutoja
varsinkin muistisairaita hoitavilta omaishoitajilta. He jäivät täysin
yksin, kun yhteiskunta ja palvelut suljettiin. Heille tärkeät vapaapäivät ja
intervallihoidot loppuivat monessa paikassa kuin seinään. Ohjeistusta on
selkeytettävä ja palveluiden on toimittava myös epidemian aikana ”, sanoo
Sarkomaa.

”Ikäihmisiä ja muita riskiryhmiin kuuluvia on Suomessa
kuitenkin lähes 1,2 miljoonaa, joten suositusten tarkastelu oikeusnäkökulmasta
on täysin paikallaan. Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita sekä tarpeita ja
nämä tulee ottaa suosituksissa huomioon”, päättävät edustajat.

Yhteystiedot

Mia Laiho, puh. 050 433 6461

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Ota kantaa