Kokoomuksen Ikonen, Laiho ja Sarkomaa: Sote-uudistuksen lähtökohtana oltava ihmisten tarpeet, ei uusi hallinnon taso 

Blogi

Tiedote 5.6.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat Anna-Kaisa
Ikonen
, Mia Laiho ja Sari Sarkomaa arvostelevat hallituksen
ajaman sote-uudistuksen valmistelua suljetuin ovin. Hallitus kertoi tänään
päässeensä ratkaisuun uudistuksen sisällöstä ja lähettävänsä kesäkuun
puolivälissä 1000-sivuisen lainsäädäntökokonaisuuden kuntiin lausunnoille.

”Hallitus on nyt vuoden
valmistellut sote-uudistusta, mutta se on tapahtunut suljetuin ovin. On
huolestuttavaa, että näin valtavan ja laajavaikutteisen uudistuksen
valmisteluun ei ole otettu mukaan kuntakenttää, edes eduskunnan sosiaali- ja
terveysvaliokuntaa ei ole informoitu. Avoimuus ja osallisuus ovat jääneet vain
korulauseiksi”, arvioi Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja pitkän
linjan kuntavaikuttaja Anna-Kaisa Ikonen.

Kokoomus ottaa tarkemmin kantaa hallituksen esitykseen, kun pääsee
tutustumaan yksityiskohtaisiin linjauksiin. Ikonen, Laiho ja Sarkomaa kertovat,
että huolia liittyy muun muassa rahoitukseen, kuntavaikutuksiin, yritysten ja
järjestöjen osaamisen hyödyntämiseen ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksiin omiin
palveluihinsa. Myös opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen siirto
maakuntiin herättää huolta.

”Julkisella
puolella on tärkeää olla järjestämisvastuu, mutta palvelutuotannon
moninaisuutta ei pidä kaventaa ja valinnanvapautta ei saa kokonaan unohtaa.
Esimerkiksi palvelusetelit ovat hyvä keino lisätä ihmisten
vaikutusmahdollisuuksia ja purkaa jonoja”, toteavat Ikonen, Laiho ja Sarkomaa.

Hämmästystä herättää lisäksi se,
että hallintoa ja järjestämisvastuita hämmennetään keskellä kriisiä.
Koronakriisi ei ole oikea aika näin suurelle myllerrykselle, vaan voimavarat on
suunnattava kriisin myötä syntyneen hoivavelan purkamiseen ja ihmisten hoitoon
pääsyyn.

”Uusien massiivisten
lainsäädäntöhankkeiden ja uuden hallinnon tason rakentamisen sijaan sosiaali-
ja terveyspalveluiden uudistamisessa on juuri nyt keskityttävä siihen, että
ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon ja hoitoketjut ovat toimivia.
Soteuudistustakin tarvitaan, mutta sen lähtökohtana on oltava ihminen, ei
hallinto”, Ikonen sanoo ja jatkaa: ”Hoidon oikea-aikainen saatavuus on yhä
ajankohtaisempi kysymys nyt, kun koronaepidemia on viivästyttänyt suomalaisten
hoitoon pääsyä ja kasvattanut hoitovelkaa entisestään. Hoidon viivästyminen
pahentaa terveysongelmia ja johtaa kasvaviin terveysmenoihin. Syntynyttä
hoitovelkaa ja hoitojonoja on pystyttävä purkamaan nopeasti.”

”Tarvitaan laajoja hartioita,
mutta se on mahdollista tehdä ilman näin massiivia ja rahaa syövää
hallintoremonttia. Koronakriisin jäljiltä kaikki resurssit on keskitettävä
ihmisten palvelujen turvaamiseen ja huolehdittava henkilöstön jaksamisesta”,
sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho korostaa.

”Uskomme, että tavoite on
kaikilla sama: ongelmakohdat on ratkaistava ja sote-palveluissa tarvitaan
toimivampia palveluketjuja, nopeaa tiedonkulkua ja tiedon hyödyntämistä
asiakkaan parhaaksi. Kannustamme hallitusta kuitenkin arvioimaan, vaatiiko
tavoitteeseen pääsy näin raskasta hallinnollista uudistusta. Kokoomuksen
mielestä nyt on ensisijaisesti keskityttävä sote-palvelujen nopeaan
kehittämiseen vuosia kestävän hallinnollisen lainsäädäntötyön sijaan”,
kansanedustajat päättävät.

Lisätietoja:

Anna-Kaisa Ikonen, p. 09 432 3062

Mia Laiho, p. 050 433 6461

Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033

Ota kantaa