Kokoomuksen Sarkomaa: Koronan runnellessa koviten Helsinkiä tulee myös valtion kompensaatioiden kohdistua vahvimmin pääkaupunkiseudulle

Blogi

Tiedote 3.6.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa vaatii
hallitukselta toimia Helsingille ja Uudenmaan kunnille koronasta aiheutuneiden
talousvaikutusten kompensoimiseksi. Koronaepidemia on koitellut koviten
Helsinkiä ja Uuttamaata. Suomen koronatartunnoista lähes 40 prosenttia on ollut
Helsingissä.

Uudenmaan liiton laskelmien mukaan alueen kuntien verotulot romahtavat maltillisimmassakin skenaariossa noin 650 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos ajautuu 600 miljoonaa euroa tappiolle. Koronarajoitukset ovat tuoneet paljon lomautuksia ja irtisanomisia sekä riskin yritysten konkurssiaallosta. Hallituksen myöhästyneet toimet yrityksien tukemisessa ovat entisestään vaikeuttaneet yrittäjien tilannetta. Hallituksen on pystyttävä parempaan. Talouden pyörät on saatava turvallisesti ja ripeästi käyntiin,” sanoo Sarkomaa.

Sarkomaan mukaan hallituksen on
pidettävä kiinni siitä, että valtion talouden tukikokonaisuus ja kompensaatio
kunnille kohdennetaan koronasta aiheutuneiden tulomenetysten ja menolisäysten
mukaisessa suhteessa, eikä aluepoliittisin perustein. On olennaista
todeta, ettei valtionosuusjärjestelmä palvele tilanteessa, jossa erityisesti
palveluvaltainen Helsinki ja muu Uusimaa on kärsinyt suurimmat koronan tuomat
iskut. 

Valtion ja suurimpien
kaupunkiseutujen väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen
aikaansaaminen on välttämätöntä niin, että valtio sitoutuisi suuriin ja
nopeasti käynnistettäviin liikenneinvestointehin. Sopimuksella on
mahdollista edistää koko maan koronakriisistä palautumista ja
vauhdittaa kestävän kasvun liikennejärjestelmää, asumista ja muuta
elinympäristöä. Tarvitsemme ripeästi toimia kaupunki- ja metropolipolitiikan
vahvistamiseksi.

Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirille on tulossa koronaepidemiasta vuosien 2020-2021 osalta
vähintään 200 miljoonan euron lisäkustannukset. On tärkeää, että valtio korvaa
kasvavat lisäkustannukset suoraan HUS:lle.

Pula osaajista on kasvun ja
työllisyyden jarru pääkaupunkiseudulla. Sarkomaan johtama Helsingin ja
Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta on vaatinut korkeakoulujen
lisäpaikkoja pääkaupunkiseudun korkeakouluihin. Tämä on perusteltua myös
alueellisen tasa-arvon kannalta.

”Ylioppilastutkinnoista 32 prosenttia suoritetaan Uudellamaalla. Ammattikorkeakoulujen aloituspaikoista vain 24 prosenttia on Uudellamaalla ja yliopistojen aloituspaikoista 27 prosenttia. Tasavertaiset koulutusmahdollisuudet heikkenevät edelleen väestökasvun myötä. Esitys määrärahoista on tehtävä niin, että aloituspaikkoja voidaan lisätä jo ensi syksylle,” vaatii Sarkomaa. 

”Suomen nousu koronakriisistä ja
työllisyysasteen nosto pohjoismaiselle tasolle ei onnistu ilman vahvaa
metropoli- ja kaupunkipolitiikkaa,” Sarkomaa päättää.

Sarkomaa on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Helsingille ja muulle Uudellemaalle koronakriisin aiheuttamien verotulonmenetysten ja lisäkustannusten korvaamisesta, MAL-sopimuksesta sekä kaupunki- ja metropolipolitiikan vahvistamisesta.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa 050 511 3033

Ota kantaa