Kokoomusedustajat: Hallituksen on luotava nuorille tulevaisuususkoa!

Blogi

TIEDOTE 30.5.2020
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sari Multala ja Sari Sarkomaa esittävät huolensa hallituksen korkeakoulupolitiikasta. Koronakevät on vaatinut ponnisteluja niin opiskelijoilta kuin yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta. Kokoomuksen sivistysvaliokunnan jäsenet uudistavat ehdotuksena korkeakoulujen sisäänottomäärien kasvattamisesta.

”Korkeakoulut ovat oma-aloitteisesti tehneet päätöksiä kasvattaa sisäänottomääriä. Hallituksen on tuotava ensi viikon lisätalousarviossa esitys, jolla varmistetaan riittävä rahoitus tämän toteuttamiseksi. Uudet aloituspaikat eivät voi olla pois korkeakoulujen muusta toiminnasta”, edustajat toteavat.

Koronakevät on raskas niin opiskelijoille kuin korkeakouluille. Opiskelijavalintojen kriteerien muuttaminen kesken hakuprosessin on opiskelijoiden oikeusturvan vastaista. Hallitukselta ei ole tullut tukea korkeakoulujen opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Korkeakoulut jätettiin yksin vaikeiden ratkaisujen kanssa.

”Kriisin keskellä olisimme toivoneet tiedeministeriltä vahvempaa roolia ja puheenvuoroja korkeakouluihin hakeneiden ja korkeakoulujen tueksi. Korkeakoulut on jätetty yksin tekemään vaikeita ratkaisuja ilman riittävää tukea. Tähän on tultava muutos! Ministeri Kososen on annettava selkeä lupaus korkeakoulujen aloituspaikkojen rahoituksen varmistamisesta”, edustajat peräänkuuluttavat.

Koronakevät on vaikuttanut yliopistojen sisäänpääsykiintiöihin ja heikentänyt monen mahdollisuuksia päästä haluamaansa opiskelupaikkaan. Yhtenä ratkaisuna haastavaan kevääseen on kasvattaa sisäänottomääriä, jotta yhä useampi nuori saisi toivomansa opiskelupaikan. Tämä vahvistaa myös tavoitetta osaamistason nostosta sekä vastaa eri alojen työvoimapulaan. Erityisesti Uudellamaalla on huutava tarve uusille aloituspaikoille kasvatus- ja sosiaalialalla.

”Paras päätös raskaalle koronakeväälle on luoda nuorille uskoa tulevaisuuteen. Hallituksen on vastattava korkeakoulujen esityksiin aloituspaikkojen nostamisesta varaamalla tähän tarvittavat määrärahat. Aloituspaikkoja ei voida lisätä korkeakoulujen opetuksen ja tutkimuksen laatua heikentämällä. Haluamme vielä lämpimästi onnitella kaikkia tänä keväänä valmistuvia, teillä on tulevaisuus edessä!” päättävät edustajat.

Lisätietoja:

Sari Multala, p. 040 531 7104
Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033

Ota kantaa