Kokoomuksen eduskuntaryhmä toimenpidealoitteessaan: Valkoposkihanhi lisättävä metsästettävien lajien joukkoon

Blogi

TIEDOTE 28.5.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmä
esittää, että valkoposkihanhi lisättäisiin metsästettävien lajien joukkoon.
Valkoposkihanhi on nykyisin luonnonsuojelulakiimme kirjattu rauhoitettu laji. Lisäksi
edustajat vaativat, että hallitus ryhtyisi vaikuttamaan EU:ssa siihen, että
valkoposkihanhi poistetaan lintudirektiivin rauhoitettujen lajien listalta
liitteestä I. Edustajien mukaan korvaussummien kasvattaminen, karkottimien tai
ruokintapeltojen lisääminen eivät tarjoa yksinään riittävää ratkaisua.

”Valkoposkihanhi voidaan siirtää
hyvin metsästettävien lajien piiriin. Hallituksen on turha piiloutua
direktiivin taakse, kun kyse on miljoonavahingoista paitsi maataloudelle myös
puistojen ja rantojen virkistyskäytölle. Ruotsissa ja Virossa direktiivin
mahdollistamaa joustoa on hyödynnetty siten, että valkoposkihanhi on
metsästyslain piirissä oleva laji ja lintudirektiivin implementointi on
metsästyslain kautta. Suomen ei pidä olla EU:n mallioppilas hanhensuojelussa.
Hallituksen vatulointi asian kanssa on turhaa. Terve järki ja kokoomuksen
ratkaisu käyttöön”, aloitteen valmistellut Vestman vaatii.

Suomeen
on saapunut arvion mukaan noin 650 000 valkoposkihanhea, jotka aiheuttavat
tuhoa pelloilla. Suomen riistakeskuksen mukaan kanta voi olla jopa
kaksinkertainen viiden vuoden sisällä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään
tekijää, joka rajoittaisi kannan kasvutahtia. Suomen kautta muuttavien lintujen
määrä kasvaa noin 10 prosentin vuosivauhtia.

”Räjähtänyt kanta kestää kyllä
hallitun metsästämisen. Valkoposkihanhi on ollut jo pitkään kaupunkipuistojen
tuholainen, mutta tänä keväänä sietokyky on ylittynyt myös maaseudulla. Nyt on
otettava käyttöön kaikki keinot, joilla haitat saadaan pidettyä kurissa eikä
vain siirretä niitä paikalta toiseen”, Sari Multala toteaa. 

Maataloudelle
maksettiin vuonna 2018 noin 1,1 miljoonaa euroa korvauksia valkoposkihanhien
aiheuttamista vahingoista. ELY-keskusten mukaan korvaukset ovat kasvaneet koko
viimeisen vuosikymmenen ajan. Todelliset hanhien aiheuttamat taloudelliset
tuhot ovat kuitenkin paljon mittavammat.

Luonnonsuojelulaki mahdollistaa
vain poikkeukselliset kaatoluvat osana pelotetta. Lain tulkinta on ollut
tiukka, sillä luvan saamiseksi on pysyttävä osittamaan, että vahinko on päässyt
tapahtumaan. Viranomaisen on todettava, että luvalla tavoitellaan vahinkojen
estämistä ja että vahingon tulee olla vakava. Suomessa onkin myönnetty vasta
tänä vuonna ensimmäisen kerran 375 lupaa hanhien tappamiseen.

”Kokoomuksen mielestä viljelijöille aiheutuvia
mittavia tuhoja on arvioitava myös omaisuudensuojan näkökulmasta. Jokaisen
omaisuus on turvattu perustuslailla. Viljelyksiä on vaikea turvata, jos tuho on
jo ehtinyt tapahtumaan. Poikkeuslupia on myönnetty vain joitakin satoja
syksyksi, vaikka viljelijät tarvitsisivat poikkeuslupia heti tuhatmäärin”,
Markku Eestilä ja Jukka Kopra summaavat.

Toimenpidealoite liitteenä.

Toimenpidealoitteen ovat allekirjoittaneet jo:
Heikki Autto, Markku Eestilä, Janne Heikkinen, Janne Sankelo, Saara-Sofia
Sirén, Mari-Leena Talvitie ja Sari Multala, Heikki Vestman, Jukka Kopra, Matias
Marttinen

Lisätietoja:

Sari Multala
09 432 3101

Heikki Vestman
09 432 3051

Markku Eestilä
09 432 3016

Jukka Kopra

09 432 3082

Ota kantaa