Kirjallinen kysymys alkoholilain uudistamisesta

Blogi

Eduskunnan
puhemiehelle

Kaikista toimialoista ravintola- ja majoitusala on
koronaepidemian pahimmin taloudellisesti runtelema. Ravintola-ala on merkittävä
työllistäjä suoraan ja välillisesti, ja sen kotimaisuusaste on korkea.
Ravintolayritysten pääsemiseksi kannattavalle uralle olisi erityistuen
yhteydessä tehtävä myös esityksiä, joilla edesautettaisiin ravintoloiden
mahdollisuutta palata omilla jaloilla seisovaan kannattavaan liiketoimintaan
loppuvuoden aikana, vaikka ravintoloiden toiminta tulee olemaan ainakin osin
rajoitettua ja asiakkaiden paluu vanhan liiketoiminnan asiakkaiksi epävarmaa.
Ravintoloiden toiminta tulee kesäkuun alusta lähtien olemaan mahdollista, mutta
tavanomaista selvästi heikommin kannattavuusedellytyksin.  

Eduskunta käsitteli tiistaina 26.5.20 hallituksen
esitykset laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja
toiminnan rajoitusten hyvittämisestä sekä tartuntalain väliaikaisesta
muuttamisesta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esitti ravintoloiden
ahdingon helpottamiseksi, että hallituksen tulisi tuoda viipymättä eduskunnan
käsiteltäväksi alkoholilain muutosesitys, jolla sallittaisiin väliaikaisesti
viinien ulosmyynti ravintoloista. Kokoomus esitti myös ravintolatoimintaan
kohdistuvan arvonlisäveron väliaikaista alentamista. Kokoomus on jo aikaisemmin
esittänyt, että hallitus toisi eduskunnalle viipymättä esityksen pienpanimoiden
etämyynnin sallimiseksi.

Lakiesitysten käsittelyn yhteydessä ei käynyt
selväksi hallituksen linja näiden ravintoloille tärkeiden helpotusten osalta.

Edellä
olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän /
esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo
tehdä ravintoloiden alkoholijuomien ulosmyynnin sallimiseksi?

Mitä hallitus aikoo
tehdä tavintolatoimintaan kohdistuvan arvonlisäveron väliaikaiseksi
alentamiseksi?

Mitä hallitus aikoo
tehdä pienpanimoiden etämyynnin sallimiseksi?

Helsingissä
28.5.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Sari Sarkomaa [kok]

Ota kantaa