Kokoomusedustajat: Ministeri Kiuru on unohtanut vanhusten palveluiden räikeät puutteet

Blogi

Tiedote
28.5.2020

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustajat Sari Sarkomaa, Paula Risikko ja Anna-Kaisa
Ikonen
ovat huolissaan siitä, että vanhuspalvelujen uudistamistyössä on
kokonaan unohdettu vanhukset itse, sekä heidän tarpeistaan lähtevät palvelut.
Ministeri Kiurun asettama vanhuspalvelujen uudistamistyöryhmän loppuraportti
valmistui viime viikolla, mutta sen antia on ruodittu laihaksi.

”Raportilla
jälleen kerran lykätään asioita jatkovalmisteluun. Minkäänlaisia toimia
palvelujen saatavuuden parantamiseksi raportissa ei ehdoteta. Kokoomus on
esittänyt vanhuspalvelulain velvoittavuuden lisäämistä, jotta hyvä hoito ja
inhimillinen kohtelu toteutuisi yhdenvertaisesti jokaisen vanhuksen osalta.
Vaadimme vastuuministeri Kiurulta vaikuttavampia toimia vanhusten palveluiden
ja kohtelun parantamiseksi”, kokoomusedustajat sanovat.

Hallituksen oli
määrä valmistella raportin pohjalta esitys, joka muun muassa turvaisi ja
vahvistaisi kotihoitoa. Hallituksen aikaisemmin esittämän ympärivuorokautisen
hoivan hoitajamitoituksen vaikutuksesta pelkona on ollut, että hoitajia
vähennetään kotihoidosta.

”Kokoomuksen
mielestä hoitajia on lisättävä niin ympärivuorokautiseen hoivaan kuin
kotihoitoon ja omaishoitajien tueksi. Suomalaisten on voitava luottaa, että
ikääntyessään jokainen saa hyvän hoivan, hoidon sekä inhimillisen kohtelun. Nyt
julkaistussa raportissa ei kuitenkaan ole ratkaisuja, joilla kotihoidon
hoitajakatoa voitaisiin ehkäistä. Hallitukselta tarvitaan nyt vahva viesti
siitä, miten kotihoidon tilanne turvataan?”, edustajat kysyvät.

Huoli
vanhuspalveluiden kestämättömästä tilanteesta on ollut laajasti keskustelussa
keväällä 2019 esiin nousseiden räikeiden puutteiden jälkeen.

”Hallitus on
unohtanut hoivan tarpeessa olevat vanhukset. Ikääntyneet ja heidän omaisensa
odottavat edelleen parannuksia vanhusten palveluiden laatuun ja saatavuuteen.
Nyt julkaistun raportin perusteella odotukset ovat heikot. On vakavaa, että
Marinin hallituksen toimet vanhusten palveluiden parantamiseksi ovat vaarassa
jäädä tekemättä”, edustajat sanovat.

Lisätietoja,

Sari Sarkomaa,
050 511 3033

Paula Risikko,
050 511 3107

Anna-Kaisa
Ikonen, 09 432 3062

Ota kantaa