Kokoomuksen 22 kansanedustajaa: ei ruuhkamaksuille, kyllä puhtaammalle autoilulle

Blogi

Tiedote 28.5.

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen 22 kansanedustajaa vaatii, että ruuhkamaksujen
ja auton sijainnin seurannan valmistelu tulisi lopettaa. Marinin hallitus
haluaa lisätä vielä tällä hallituskaudella ruuhkamaksun, joka perustuisi auton
sijaintitietoihin. Median tietojen mukaan uuden liikennemaksun valmistelu
siirtyy nyt virkamiestasolla suunnitteluvaiheeseen. Kokoomusta eduskunnan
liikennevaliokunnassa edustavan Kari Tolvasen mukaan liikenteen verotusta on
katsottava kokonaisuutena eikä maksutaakkaa tavallisille työssäkäyville ihmisille
kokonaisuutena lisätä.

– Jos ruuhkamaksut lisätään kaiken muun verotuksen päälle,
maksutaakka kasvaa työssäkäyville kohtuuttomasti. HSL:n tiemaksuselvityksen
mukaan ruuhkamaksujen määrä voisi olla jopa 1300 euroa vuodessa Uudenmaan
alueella liikkuvalle. Kun lisäksi ruuhkamaksuja aiotaan valvoa autojen
sijaintia tarkkailemalla, ei tätä voi kannattaa, Tolvanen toteaa
yksiselitteisesti.

Ruuhkamaksut eivät ole ratkaisu päästöihin. Missään
skenaariossa autojen määrä Suomen teillä ei laske merkittävästi eikä laajan
autottomuuden varaan voi pitkien etäisyyksien Suomessa rakentaa strategiaa.  

– Avain on puhtaassa autoilussa, ei autoilun
syyllistämisessä. Ruuhkamaksu verottaa ihmisen liikkumista, ei päästöjä.
Kokoomus haluaa päinvastaista. Liikkumisen tulee olla vapaata, mutta päästöjä
on vähennettävä, Tolvanen kiteyttää.

Kokoomuksen viikko sitten julkaisemassa ”Talous kasvuun,
päästöt laskuun” ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa on esitetty keinoja, jolla
päästöt saadaan laskuun myös liikenteessä. Tolvasen mukaan ajetun kilometrin
sijaan päästövähennyskeinot tulisi kohdentaa päästöihin.

– Avain on tehdä puhtaampien autojen hankkimisesta
halvempaa. Eli verojen painoa on siirrettävä auton hankinnan verosta siitä
syntyviin päästöihin. Ruuhkamaksu ei määräytyisi päästöjen mukaan eikä ole
tarpeellinen uusi vero ainakaan Suomen liikenteen mittakaavoilla, Tolvanen
huomauttaa.

Kokoomuksen 22 kansanedustajaa vaatii hallitukselta
liikenteen verotuksen kokonaistarkastelua. Pistemäinen muutos liikenteen
verotukseen ei palvele vähäpäästöisen liikenteen kokonaisuutta.

– Jos halutaan aidosti vähentää päästöjä liikenteessä
kaikilta osin ja samalla pitää huolta siitä, että ihmiset pääsevät vapaasti
liikkumaan työpaikalle, kotiin ja vapaa-ajan viettoon, täytyy liikenteen
verotusta katsoa kokonaisuutena. Tällä hetkellä Marinin hallitus valitettavasti
lisää taas yhden pistemäisen palan liikenteen verotuksen kokonaisuuteen
välittämättä niistä, joiden täytyy liikkua työmatkat autolla, riippumatta
tiemaksuista tai niiden suuruudesta, Tolvanen päättää.

Ruuhkamaksujen ja auton sijainnin seurannan valmistelun
lopettamista sekä liikenteen verotuksen kokonaistarkastelua vaatii mm. Kari
Tolvanen, Pia Kauma, Mia Laiho, Jukka Kopra, Markku Eestilä, Anna-Kaisa Ikonen,
Arto Satonen, Pauli Kiuru, Ville Kaunisto, Sari Multala, Marko Kilpi, Matias
Marttinen, Anne-Mari Virolainen, Terhi Koulumies, Sari Sarkomaa, Pihla
Keto-Huovinen, Jaana Pelkonen, Ruut Sjöblom, Heikki Vestman, Timo Heinonen,
Sinuhe Wallinheimo, Sanni Grahn-Laasonen.

Lisätietoja:

Kari Tolvanen, puh. 0405835501

Ota kantaa