Muistiliiton kansanedustajat: Kansallisen muistiohjelman jatko turvattava

Blogi

TIEDOTE 26.5.2020

Vuosittain
Suomessa sairastuu noin 14 500 henkilöä muistisairauteen, ja tällä
hetkellä meillä on lähes 200 000 muistisairasta. Suomessa on tällä
hetkellä muistiohjelma vuosille 2012—2020. Kansalliselle muistiohjelmalle
tarvitaan kuitenkin ehdottomasti jatkoa, jotta tutkittuihin suosituksiin ja
hyviin käytäntöihin turvaavaa politiikkaa voidaan jatkossakin tehdä.

”Kansallinen muistiohjelma on meillä toiminut hyvin muistipolitiikan tukijalkana, jolla erityisesti kuntapäättäjiä on tuettu pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen politiikkaan. Siksi olemme jättäneet hallitukselle toimenpidealoitteen muistiohjelman jatkamisesta.” sanovat kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen, Sari Sarkomaa ja Pasi Kivisaari.

”Muistisairaudet liitetään yhä virheellisesti osaksi niin sanottua normaalia ikääntymistä. Muistisairaudet eivät ole vain ikääntyneiden sairauksia. Suomessa arvioidaan olevan noin 7000 työikäistä muistisairasta. Tämä on väärinkäsitys myös johtanut tilanteisiin, joissa muistisairaita ei ole päätöksiä tehdessä katsottu vammaiseksi ja heiltä on evätty lain mukaiset palvelut.” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

”Muistiohjelmassa
tulee olla vahvasti mukana myös aivoterveellinen ravitsemus, liikunnan
edistäminen ja kuntoutus. On varmistettava, että liikunta ja oikea-aikainen
kuntoutus sekä kuntouttava työote ovat mukana muistisairauksien
ennaltaehkäisyssä ja hyvän hoidon kehittämisessä. Tutkimukset osoittavat
liikunnan edistävän aivoterveyttä elämän kaikissa vaiheissa. Erityisen tärkeää
on varmistaa, että muistisairaiden kuntoutus ja muut palvelut sekä
omaishoitajien tuki toimivat myös koronaepidemian aikana.” Sarkomaa muistuttaa.
 

”Keskeistä
tälle uudelle ohjelmalle olisi rakentaa hallintoalat ylittäen aivoterveyden
edistämisen ja muistisairauksien ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vauvasta
vaariin, sillä aivoterveyden edistäminen alkaa jo äitiysneuvolasta. Muistiohjelmasta
tulee rakentaa myös kattava ohjenuora, jotta palveluiden, hoidon ja
kuntoutuksen eheä polku voidaan turvata kaikenikäisille muistisairaille.”
Kivisaari sanoo.

”Vammaispolitiikka ja ikäihmisten ihmisoikeuksien puolustaminen
eivät ole puoluepolitiikkaa ja siksi olemme Muistiliiton puheenjohtajistona
halunneet tehdä aloitteen muistityön asiantuntijoiden ja muistiyhdistysten
toivomuksesta. Aivoterveyden ja
muistiystävällisyyden vauhdittaminen on koko Suomen asia.” kansanedustajat päättävät. 

Lisätietoja

Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090

Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja
(sd)  

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Muistiliiton 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja (kok)

Pasi Kivisaari, puh. 050 347 9334

Muistiliiton 2. varapuheenjohtaja kansanedustaja (kesk.)

Ota kantaa