Vetoomus ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta

Blogi

Karanteeni ikääntyneiden
suojelemiseksi tuo uusia terveysriskejä, jotka voivat olla eristymisen
pitkittyessä jopa koronariskejä suurempia. Sosiaaliseen eristäytymiseen, ​liikkumattomuuteen ja
yksinäisyyteen liittyy lisääntynyt haurastumisen ja toiminnanvajeiden
riski. Yksinäisyys lisää riskiä kognition heikkenemiselle sekä muistisairauden
etenemisen nopeutumiselle. Psyykkisen stressin lisäksi myös vähentynyt fyysinen
aktiivisuus heikentää terveyden tilaa ja toimintakykyä.

Hyväkuntoisten ikääntyneiden
itsenäinen liikkuminen ja toimiminen tulisi mahdollistaa ja sitä tulisi tukea.
Heikommassa asemassa oleville tulisi varmistaa riittävät toimintakykyä tukevat
palvelut tarvittaessa uusia keinoja kehittämällä. Ikääntyvien
kuntoutuspalveluiden tarjonta oli jo ennen koronaa riittämätöntä tarpeeseen
nähden. Nyt Suomi tarvitsee etenemissuunnitelman, kuinka tuemme
sekä kotona asuvia että ympärivuorokautisten palvelujen piiriin kuuluvia
ikääntyneitä rajoitteista huolimatta ja rajoitteiden purkamisen jälkeen. Liitteessä
on konkreettisia ratkaisuehdotuksia ikääntyneiden toimintakyvyn
tukemiseksi.

Nyt on ERITYINEN aika toimia,
kerätä luovia ideoita ja käyttää olemassa olevia tutkittuja kuntoutusmalleja
ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseksi. Vetoamme päättäjiin, eläkeläisiä ei
saa suojella hengiltä!

Kunnioittavin terveisin,

Ikääntyneiden kuntoutuksen verkoston puolesta,

Satu Niskanen ja Tiina Huusko

Ikääntyneiden kuntoutuksen verkosto on kansanedustajien, lääkäreiden, tutkijoiden ja muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden sekä organisaatioiden epävirallinen verkosto, jonka tavoitteena on kehittää ikääntyneiden kuntoutusta Suomessa.

Ota kantaa