Kokoomusedustajat: Koronan vuoksi kytevä hoitopommi on mahdollista purkaa, jos toimimme nyt

Blogi

Kokoomuksen
kansanedustajat Mia Laiho, Sari Sarkomaa, Anna-Kaisa Ikonen ja Paula Risikko
vaativat, että hallitus laatii välittömästi yhteistyössä sote-palveluiden
järjestäjien kanssa aikataulun koronarajoitusten myötä syntyneen hoitokuorman
purkamiseksi. Tarttumalla pikaisesti toimiin voidaan välttää muissa maissa
tehdyt virheet, jotka ovat pahimmillaan johtaneet kuolleisuuden kasvuun.

”Toimia on
tehtävä ennen kuin tilanne romuttaa kansanterveytemme ja väestön
toimintakykyä. Kansainvälisten kokemusten mukaan on olemassa vakava riski, että
koronaepidemian takia hoitamatta jäävät
vaivat voivat sairastuttaa ja aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia jopa enemmän
kuin koronavirus.“ Sarkomaa varoittaa. 

Poikkeustilanne on hiljentänyt avoterveydenhuollon vastaanotot ja
päivystyspoliklinikat, kun ajanvarausaikoja alkuun peruttiin järjestäjien
toimesta, eivätkä ihmiset myöskään uskaltaneet hakeutua hoitoon.

Edustajat Laiho, Sarkomaa, Ikonen ja Risikko ovat huolissaan, kun
moni kiireetön ja kiireellinenkin vaiva jää nyt tutkimatta ja hoitamatta.
Pitkäaikaissairauksien hoito voi ajautua hunningolle ja riski niiden
pahenemiseen ja muihin ongelmiin samalla lisääntyy.  

”Rajoitustoimien myötä resursseja kohdennettiin perustellusti erityisesti
tehohoitoon ja varautumiseen. Epidemian taittuessa hallituksen päättämistä
avaustoimista puuttui kuitenkin muiden sairauksien hoitoonpääsyn takaaminen ja
laaja tiedottaminen jäi hyvin puutteelliseksi. Suomella on käsissään
hoitopommi, mikäli tilanteen korjaamiseksi ei tehdä välittömiä toimia ja
varmisteta ihmisten hoitoon pääsyä”, Ikonen painottaa.

Edustajat ovat huolissaan kytevästä hoitopommista, joka kasvaessaan
viivästyttää sairauksien toteamista ja pahentaa niitä. Jos sekä hoitojonojen
kasaantuminen ja koronan mahdollinen toinen aalto osuvat päällekkäin,
terveydenhuollon työkuorma kasvaa merkittävällä tavalla ja kansalaisten hoidon
saatavuus voi vaarantua.

”Suomessa on määrällisesti isoja kansansairauksia, kuten sydän ja
verisuonitaudit, diabetes, astma ja mielenterveysongelmat. Hoitamattomina ne
pahenevat ja voivat olla hengenvaarallisia. Esimerkiksi uusia
sepelvaltimotautipotilaita diagnosoidaan vuodessa noin 15 000. Koronakriisin aikana monet syöpäseulonnat ovat myös
pysäytetty ja koulujen terveydenhuoltoa ja neuvolatoimintaa supistettu”, toteaa
Risikko.

“Potilaat eivät saa jäädä jonoihin, oli sitten normaali tilanne tai
koronaepidemia. Ei ole hyväksyttävää jättää muita sairauksia hoitamatta koronan
varjolla. Hoitolähetejonoihin voi hukkua moni kiireellistäkin hoitoa
tarvitseva ja moni vaiva voi jonossa pahentua. Se käy sekä inhimillisesti, että
yhteiskunnalle kalliiksi”, huomauttaa Laiho.

On sosiaali- ja terveysministeriön, sekä hallituksen vastuulla, että pitkiä
hoitojonoja ei synny ja muiden sairauksien hoitoonpääsy ja tarpeellinen hoito
varmistetaan. Jonoihin on puututtava ennen seuraavaa mahdollista korona-aaltoa,
päättävät kokoomusedustajat.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa 050
511 3033

Mia Laiho 09 432 3181
Anna-Kaisa Ikonen 09 432 3062
Paula Risikko 09 432 3107

Ota kantaa