Kokoomuksen kansanedustajat: Miksi hallitus ei lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja?

Blogi

TIEDOTE
9.5.2020

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustajat Paula Risikko, Sari Multala ja Sari Sarkomaa
ovat huolissaan hallituksen korkeakoulupolitiikan suunnasta. Työvoiman
tarpeeseen ja osaamistason nostoon tarvittavat määrärahat uhkaavat valua
hallituksen ideologisiin hankkeisiin.

”Korkeakouluvision
tavoitteena on, että vuonna 2030 vähintään puolet ikäluokasta on
korkeakoulutettuja. Hallitukselta puuttuvat kuitenkin selkeät suuntaviivat ja
resurssit tavoitteen saavuttamiseksi. Lisämäärärahat valuvat hallituksen
kunnille ja koulutusorganisaatioille kaavailemiin lisävelvoitteisiin eivätkä
kohdennu osaajapulasta kärsiville aloille”, edustajat toteavat.

Kokoomus
esitti jo vaihtoehtobudjetissaan tälle vuodelle aloituspaikkojen lisäämiseen ja
tutkintotavoitteiden nostamiseen 10 miljoonaa euroa. Osa tästä
lisärahoituksesta tulisi kohdentaa varhaiskasvatuksen opettajien lisäämiseksi
täydennys- ja muuntokoulutukseen.

Edustajat
muistuttavat, että myös Vesa Vihriälän johtama talousryhmä esitti 8.5.
julkaistussa raportissa harkittavaksi korkeakoulujen aloituspaikkojen
lisäystä 

”Miksi
hallitus ei ole tarttunut ehdotukseemme? Hallitus olisi voinut toteuttaa
ratkaisumme jo ensimmäisessä lisätalousarviossaan, mutta vieläkään ei ole liian
myöhäistä. Aloituspaikkojen lisäämisellä ja niiden rahoituksen varmistamisella
vastaamme osaajapulaan, mutta myös autamme ahkeria nuoria saamaan kaipaamansa
opiskelupaikan”, edustajat toteavat.

Koronakevät
on aiheuttanut monenlaista vaivaa muutenkin suurista paineista kärsiville korkeakouluihin
hakeneille. Korkeakoulut muuttivat kevään opiskelijavalintojen perusteita
yhteisvalinnan päätyttyä. Tämä on asettanut hakijat tilanteeseen, jossa heidän
oikeusturvansa on uhattuna.

”Korkeakoulujen
on arvioitava, millaisia vaikutuksia valintakriteerien muutoksella kesken
prosessin on opiskelijoiden asemaan ja julkaistava nämä arviot. Nyt
opiskelijoiden oikeusturva ei riittävästi toteudu”, toteavat edustajat.

Koronakriisistä
selviytyminen edellyttää merkittäviä panostuksia osaamiseen ohella myös
tutkimukseen. Siten pystymme vastaamaan rakennemuutoksiin, joita koronakriisi
eri aloilla todennäköisesti vauhdittaa, arvioivat kansanedustajat. 

”Hallituksen
kannattaa tuoda viipymättä eduskunnalle ehdotus sisäänottomäärien merkittävästä
kasvattamisesta rahoituksineen. Tällä voidaan myös vähentää kevään
opiskelijavalinnoista aiheutuvia ongelmia hakijoille”, päättävät edustajat.

Lisätietoja:

Paula
Risikko
, p. 050 511 3107

Sari
Multala
, p. 040 531 7104

Sari
Sarkomaa
, p. 050 511 3033

Ota kantaa