Kategorinen 70 vuotta täyttäneiden eristäminen on epäinhimillistä

Blogi

Suuri
kiitos koronaepidemian taittumisesta kuuluu suomalaisille, jotka ovat tarkasti
noudattaneet rajoituksia ja suosituksia. Poikkeustilan vallitessa maan
hallitukselle on annettu laajat valtuudet päättää rajoitustoimista. Valta
tuo myös vastuun sekä vahvan velvollisuuden kuunnella asiantuntijoita sekä
kansalaisia sekä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on
terveysnäkökohtien ja talousnäkökohtien lisäksi ottaa huomioon rajoitustoimien
sosiaaliset vaikutukset ja inhimillisyys.

Yli 70-vuotiaat ja
riskiryhmiin kuuluvat ihmiset ovat eläneet lähes eristyksissä maaliskuun
puolivälistä lähtien. Pääministeri Sanna Marin (sd.)
kertoi tiedotustilaisuudessa, että yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen
pitävän fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on
luvannut päivittää ikäihmisiä koskevat toimintaohjeet, mutta ajankohdasta eikä
sisällöstä ole tietoa. 

Olemme
eduskunnassa kokoomuksen voimin esittäneet ja vaatineet lisätoimia. Epidemian edetessä
on välttämätöntä helpottaa eristyksissä olevien ihmisten elämää. Kategorisesti kodin
seinien sisälle suljetuttujen yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin
kuuluvien ihmisten kohteluun ja suosituksiin tarvitaan
inhimillisyyttä. Tarvitaan viisautta ymmärtää, että kohderyhmään kuuluvia
ihmisiä on lähes 900 000 ja heidän elämäntilanteensa ovat hyvin erilaisia. Siksi
suosituksissakin on tämä otettava huomioon. On myös luotettava ihmisten omaan
harkintaan.

Ihmisten on
poikkeusoloista huolimatta voitava elää omannäköistään elämää. Korona ei saa
erottaa puolisoita toisistaan. Läheisiä on voitava tavata. Hallituksen
vastuulla on hakea ratkaisut ja tehdä suositukset, jotta riskiryhmään
kuuluvat voivat turvallisesti liikkua myös kodin ulkopuolella. Turvavälien
pitämiseen julkisilla paikoilla on saatava vielä lisäryhtiä. Turvallisuuden
tunteen palauttaminen on keskeisimpiä tekijöitä siinä, että kodista ei tule
vankila kenellekään. 

Tähän tarvitaan
suojavarusteita. Yleisillä
paikoilla käytetyt ns. kansanmaskit ovat tärkeä osa keinoja, joilla voimme
suojata riskiryhmiä. Suositus maskien käyttöön joukkoliikenteessä,
kaupoissa, ja lähikontakteissa olisi inhimillisempi tapa suojata riskiryhmiä
kuin eristää ihmiset kokonaan yksin neljän seinän sisälle.

Olen vahvasti
kritisoinut hallituksen päätöstä teettää kasvomaskien käytöstä julkisilla
paikoilla selvitys. Selvitys on luvassa vasta kesäkuun lopussa. Tietoa on jo
olemassa. Saman ovat todenneet useat asiantuntijat. Hallituksen viivyttelyä on
mahdoton ymmärtää. Olemassa olevan tiedon selvittelyyn tuhlataan aikaa, joka
tulisi ennemmin käyttää kuluttajakäyttöön soveltuvien maskien tuotannon
varmistamiseen. Hallituksen on tehtävä ripeästi päätökset, millaisia
suojaimia julkisilla paikoilla käytettäisiin. Tämä tieto on välttämätön, jotta
saamme kotimaisen tuotannon käyntiin. Suojaimista on suuri pula myös
terveydenhuollon ammattilaisilla. Viivyttely päätöksissä johtaa entistä
suurempaan suojainpulaan.

Hoivakotien tilanne vaatii erityisiä toimia. Suomen lähi- ja perushoitajia edustavan ammattiliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola on ilmaissut vanhusten telkeämisen huoneisiin olevan epäinhimillistä muistisairaille ja eettisesti raskasta myös hoitajille. Vahvaa huolta on nostanut esiin myös yleislääketieteen emeritaprofessori ja geriatrisen lääkehoidon dosentti Sirkka-Liisa Kivelä. Olen vahvasti samaa mieltä. Hoivakotien tilanne on vakava. Ikäihmisten sulkeminen ahtaisiin tiloihin ei ole inhimillistä ja tuottaa monenlaisia ongelmia. 

Hoivakoteihin on
viipymättä annettava suositukset kuntoutuksen, ulkona liikkumisen ja läheisten
tapaamisten mahdollistamiseksi. Myös riittävien terveyspalveluiden turvallinen
käyttö kaikille on turvattava. Tämäkin edellyttää tarkempia ohjeita
vastaanotoille ja henkilöstölle suojavarusteita suojaamaan potilaiden
terveyttä.

Yksinäisyys ja
liikkumattomuus ovat koronakriisin salakavalat vaarat. Kokoomuksen
eduskuntaryhmässä valmistelimme hallituksen työn tueksi ja vauhdittamiseksi 20
keinoa 70 vuotta täyttäneiden ja riskiryhmään kuuluvien ihmisten arjen,
terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi.
Pääviestimme oli se, että
ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia ja tämä on olennaista hallituksen
ottaa rajoitustoimissa ja suosituksissa huomioon. Ihmisten omalle harkinnalle
ja itsemääräämisoikeudelle on oltava tilaa. 

Voit
seurata eduskunnan tapahtumia ja työtäni kansanedustajana vastaanottamalla
eduskuntaterveiseni, joissa kerron ajankohtaisista politiikan kuulumisista.
Kirjeen voit tilata lähettämällä minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi.
Tai soittamalla 050 511 3033.

Ajatukset ja terveiset
ovat aina tervetulleita. Ne ovat tärkeitä. Pidetään yhteyttä.

Voimia vaativissa
poikkeusoloissa elämiseen.

Sari
Sarkomaa

Kansanedustaja

Kokoomuksen
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Kuvan mahdollinen sisältö: taivas ja ulkoilma

Ota kantaa