Kokoomusedustajat: Opiskelijoiden oikeusturvasta on huolehdittava – opiskelijavalinnan perusteita ei tule muuttaa kesken hakuprosessin

Blogi

TIEDOTE 30.4.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen
kansanedustajat Pia KaumaMia LaihoSari Multala ja Sari
Sarkomaa
 toivovat oikeudenmukaisuutta kevään opiskelijavalintoihin.
Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään toisessa yhteishaussa
yhteensä yli 151 000 hakijaa. Hallitus informoi eilen, että varhaiskasvatuksen
ja perusopetuksen rajoitustoimet päättyvät toukokuussa ja oppilaat palaavat
kouluihin. Kansanedustajat ihmettelevätkin, mikseivät yliopistot voisi tässä
tilanteessa järjestää valintakokeita yhteisvalinnan mukaisin menettelyin mutta
tarkoin hygieniasta huolehtien. Kokoomusedustajat ovat jo esittäneet
sisäänottomäärien väliaikaista kasvattamista, jotta yhteishaun aiheuttamat
epävarmuustekijät saadaan minimoitua.

”Tilanne rajoitusten osalta on
muuttunut merkittävästi ja esimerkiksi perusopetuksessa lähiopetukseen
siirrytään toukokuun puolessa välissä. Toivon yliopistojen vielä kerran
harkitsevan perinteisten pääsykokeiden järjestämistä. Valintakokeisiin
ahkerasti valmistautuneilla nuorilla on tähän oikeus”, toteaa Kauma. 

Tänä
keväänä perinteisiä valintakoetilaisuuksia tullaan järjestämään mahdollisesti
vasta valintakokeiden toisessa vaiheessa. Eilen julkaistujen tietojen mukaan
todistusvalintaa ollaan kasvattamassa useilla aloilla ja monessa yliopistossa.
Todistusvalinnan määrää on nostettu paikoittain merkittävästi jossain jopa 90
prosenttiin. Samanaikaisesti ammattikorkeakoulut ovat
kuitenkin päättäneet, että valintakoe tullaan järjestämään etänä.

”Todistusvalinnan
lisääminen saattaa tarkoittaa keväällä yliopistoon hakeville suoranaista
painajaista. Osa hakijoista on saattanut hakea useamman vuoden ajan unelmiensa
alalle ja tehnyt lukuaikataulunsa sekä sovittanut samalla mahdollisen
päivätyönsä valintakokeisiin valmistautumisen mukaan”, toteaa Laiho.

Ristiriitaiset
tulkinnat valintakokeiden järjestämisestä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
välillä ovat aiheuttaneet aiheellista huolta ja ahdistuneisuutta
korkeakouluihin hakevien keskuudessa. Valintaperusteista herää aito kysymys,
miksi valintakokeita ei pystyttäisi järjestämään fyysisesti, vaikka esimerkiksi
perusopetus on käynnistymässä kuun puolessa välissä.

”Kysymys
valintakokeista koskettaa tuhansia, puhumattakaan tämän kevään ylioppilaiden
tilanteesta. Tulevat ylioppilaat ovat joutuneet saattamaan kirjoituksensa
aikaistetussa aikataulussa päätökseen koronakriisin ja epätietoisuuden
keskellä. Tilanne on jo valmiiksi stressaava”, sanoo Multala. 

Yliopistolain
mukaan yliopisto päättää itse opiskelijavalinnan perusteista. Perusteet pitävät
sisällään niin valittavien määrän kuin valintaperusteet. Tulee kuitenkin
samalla huomioida, että lisätty todistusvalinta ei tällä hetkellä huomioi
esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen päättötodistusta. 

”Todistusvalinnan merkittävä kasvattaminen kesken
valintaprosessin loukkaa opiskelijoiden oikeusturvaa. Ministeri Kosonen on
pitänyt tärkeänä, että korkeakoulut tekevät vaikutusarviot valintamenettelyn
muutoksesta. Kannustammekin korkeakouluja julkaisemaan nämä arviot
vaikutuksista opiskelijoiden asemaan mahdollisimman pian”, peräänkuuluttaa
Sarkomaa.

Lisätiedot:

Pia Kauma, p. 050
574 6764
Mia Laiho, p. 050 433 6461
Sari Multala, p. 040 531 7104

Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033

Ota kantaa