Kokoomuksen kansanedustajat peräänkuuluttavat valtakunnallisesti kerättyä avointa tietoa lasten ja nuorten koronatartunnoista

Blogi

TIEDOTE 25.4.2020

JULKAISUVAPAA HETI

Kokoomuksen kansanedustajat peräänkuuluttavat
valtakunnallisesti kerättyä avointa tietoa lasten ja nuorten koronatartunnoista

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho
peräänkuuluttavat avointa valtakunnallista tietoa päiväkotien ja koulujen
koronatartunnoista ja määristä. Edustajien saamien tietojen mukaan Suomessa ei
kerätä yhteen valtakunnallista tietoa esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa
tapahtuneista epidemioista. Tieto jää yksittäisiin kuntiin, kun dataa ei kokoa
kukaan yhteen. Meillä on käytössä tieto ikäryhmittäin tartunnoista, mutta ei
sitä moniko näistä tartunnan saaneista on ollut varhaiskasvatuksessa tai
koulussa tai tarkemmin millä alueilla tartunnat ovat.

Hallitus on kaavailemassa ratkaisuja koulujen avaamisen ja
muiden koronavarotoimien purkamisesta. Kansanedustajat pitävät tärkeänä, että
tietoa virustartuntatilanteesta on kerätty valtakunnallisesti ja luotettavasti.
Erityisesti poikkeusolojen ja vakavan virusepidemian aikana on välttämätöntä,
että kaikki mahdollinen ajantasainen ja luotettava tieto on avoimesti
asiantuntijoiden, tutkijoiden, päättäjien, terveydenhuollon ammattilaisten sekä
opetustoimen henkilöstön että kansalaisten käytössä.

Edustajat alleviivaavat valtakunnan tasolla kerätyn tiedon
tärkeyttä, kun rajoitus toimia aletaan purkamaan tai uusi lievempiä
suunnitellaan. Valtakunnallista tietoa tarvitaan niin päiväkotien, koulujen
kuin vanhusten hoivalaitosten infektiotartuntojen määristä ja alueellisesta
jakautumisesta. Alueellisia vaikutuksia ei voida ottaa huomioon poliittisessa
päätöksenteossa, jos niistä ei ole kerättyä tietoa.

Monet perheet miettivät myös normaali arkeen paluuta ja sitä
tehdäänkö koulujen etäopetuksen purku ja varhaiskasvatukseen paluu heidän
alueellaan.  Tieto on sekä perheille että työntekijöille tärkeä.

LISÄTIEDOT

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Mia Laiho, puh. 050 433 6461

Ota kantaa