Terveisiä poikkeusoloissa työskentelevästä eduskunnasta

Blogi

Koronavirus on muuttanut kaikkien suomalaisten elämää.
Moni on huolissaan omasta ja läheistensä terveydestä sekä siitä mitä tuleva tuo
tullessaan. Eduskunnassa teen osaltani kaikkeni, että koronaviruksen tuomasta
tilanteesta selvitään parhaalla mahdollisella tavalla. Käsittelemme
eduskunnassa tiiviillä aikataululla poikkeusoloihin liittyviä esityksiä ja
yhteistyö on aiempaakin tärkeämpää.  Olennaista on myös se, että eduskunta
arvioi tarkkaan hallituksen toimia ja tekee aktiivisesti ehdotuksia.

Olen ollut siinä kansanedustajien ja asiantuntijoiden
joukossa, joka kriisin alusta vaati Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuville
karanteenia ja selkeitä ohjeita. On huolestuttavaa, että tuhansien
epidemia-alueelta palaavien siirtymistä kotiin karanteeniin tai
terveydenhuoltoon ei ajoissa eikä riittävästi opastettu eikä valvottu. On
tärkeää, että nyt lentokentillä ja satamissa on toimia, joilla pyritään
estämään koronaviruksen leviäminen maahamme.

Terveydenhuollon ammattilaisena olen kriisin alusta asti
tehnyt työtä sen eteen, että suojavarusteiden riittävyydestä huolehditaan.
Toimin eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa, jossa saimme lisättyä hallituksen
esittämää enemmän valtion budjettiin määrärahoja terveydenhuollon toimintakyvyn
ylläpitämiseen, henkilöstön suojavarusteiden hankintaan ja koronavirustestien
tekemiseen.

Helsinki ja useat meistä kansanedustajista olemme
viikkoja varoittaneet hallitusta suojavarustepulasta. Pormestarimme Jan
Vapaavuori on ollut vahvasti ja kiitettävästi johtamassa Helsingin toimia
koronakriisistä selviämiseksi.

On helpottava uutinen, että perään kuuluttamamme
kotimainen suojavarusteiden valmistus käynnistyy. Nyt on laitettava myös koko
suomalainen osaaminen suojainten kansainvälisiin ostoihin. Helsingissä on
pelkästään kotihoidon käyntejä päivässä lähes 9000. Suojavarusteita tarvitaan
paljon ja nopeasti lisää. Suojavarusteet ovat täysin välttämättömiä
koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Terveydenhuollon henkilöstö ja muut etulinjassa työtä
tekevät tarvitsevat työssään kaiken tuen, viimeisempään tietoon perustuvan
suojainten selkeät käyttöohjeet sekä ohjeiden mukaiset suojavarusteet.

On vakavaa, että koronavirus on tunkeutunut vanhusten
hoivakoteihin. Olennaista on huolehtia, että vanhusten palveluissa on riittävät
suojavarusteet. Tehostetuilla toimilla on mahdollista pelastaa henkiä ja estää
epidemian ryöpsähtäminen. 

Koronavirustestaus on tuotava viipymättä laajasti ja
hyvin matalalla kynnyksellä sote-henkilöstön saataville. Koronatestien
määrää on merkittävästi lisättävä taudin leviämisen ehkäisemiseksi ja
henkilökunnan työturvallisuuden parantamiseksi. Erityisesti testausta tarvitaan
nyt riskiryhmiä hoitavan henkilöstön keskuudessa. Myös vasta-ainetestejä on
käytettävä. Testit ovat tärkeitä myös ihmisten turvallisen työhön palaamisen
mahdollistamiseksi ja yhteiskunnan kriisistä normaaliin elämään palaamisessa.

Asiantuntijoiden mukaan 70 vuotta täyttäneillä ja muilla
riskiryhmiin kuuluvilla on kohonnut riski saada koronavirustartunnasta vakavia
oireita ja siksi heidän suojaamisensa tartunnoilta on tärkeää. Suositusten
mukaan vain välttämättömät terveydenhuolto-, kauppa- ja apteekkikäynnit
sallittaisiin. Liikunta ja ulkoilu on myös sallittua ja mielestäni
suositeltavaa, mutta kohtaamisia vältettävä.

Suomessa on yli 800 000 yli 70-vuotiasta ihmistä, joten
heidän elämäntilanteensa ja myös avuntarpeet ovat kovin erilaisia. Helsingin
kaupunki, seurakunnat ja yritykset ovat ryhtyneet ennennäkemättömään
yhteistyöhön kotona suojassa olevien auttamistyöhön vastaamiseksi. 

Tiedottamisessa on huomioitava laajasti eri
kansalaisryhmien mahdollisuudet saada tietoa. Helsinkiläisille ikäihmisille on
osana Helsinki-apua avattu neuvontanumero. Helsinki-avun puhelinnumero on 09
310 10020, ja se palvelee arkisin kello 9–16.

Tiukat rajoitustoimet on tehty terveyden turvaamiseksi,
mutta ne on ajoitettava ja mitoitettava oikein. On muistettava, että ne
aiheuttavat myös taloudellista haittaa ja rajoittavat ihmisten ja yritysten
toimintavapautta.

Valtava määrä yrittäjiä on ajautunut kriisiin kassavirran
tyrehdyttyä johtuen poikkeusolojen rajoituksista.  Ongelmia on kaiken
kokoisilla yrityksillä, mutta eritoten palveluyrityksillä, pienillä
yksinyrittäjillä ja toiminimiyrittäjillä. Valtion on kannettava vastuuta ja
tuettava pahiten rajoituksista kärsiviä yrityksiä suoraan.

Saimme eduskunnassa kasvatettua yritysten tukirahoitusta
ja edellytimme, että raha kanavoitaisiin suoraviivaisesti ja ilman kuormittavaa
byrokratiaa yritysten akuuttiin hätään. Lisää toimia on tehtävä koko ajan. Olemme
esittäneet alkuvuonna maksettujen arvonlisäverojen palauttamista, lisäaikaa
tilinpäätöksiin ja veroilmoituksiin.

Suora vuokratuki on se, mitä useimmiten kipeimmin
kaivataan. Oli viisasta, että Helsingin kaupunki vapautti omissa tiloissaan
vuokralla olevien yritysten yrittäjät kolmeksi kuukaudeksi maksuista. Terveitä
yrityksiä ei saa päästää kaatumaan koronakriisin vuoksi.

Eduskunnassa olemme kokoomusvoimin antaneet hallitukselle
tukea, mutta eduskunta on myös huolella käsitellyt ja korjannut kohtuuttomuuksia
hallituksen esityksestä. Esim. ravintoloiden, kahviloiden ja baarien
sulkemismääräyksestä puuttui se, miten yrittäjiä tuetaan. Eduskunnassa
edellytimme, että hallituksen on valmisteltava selkeä esitys siitä, miten
tarvittaessa tuetaan ravintolayrittäjien toimeentuloa poikkeustilan ja sen
purkamisen aikana. Esitimme myös ulosmyyntioikeuksien laajentamista.

Näitä esityksiä toivottavasti pääsemme käsittelemään
mahdollisimman pian. Eduskunta on koko ajan valmiudessa työskennellä
vuorokauden ympäri, jotta kaikki esitykset saadaan tukeman kriisistä
selviytymistä. Teen työtä toimien vauhdittamiseksi, että konkurssiaaltoa
saadaan laannutettua.

Voit seurata eduskunnan tapahtumia ja työtäni
kansanedustajana vastaanottamalla eduskuntaterveiseni, joissa kerron
ajankohtaisista politiikan kuulumisista. Kirjeen voit tilata lähettämällä
minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi.
Tai soittamalla 050 511 3033.

Ajatukset ja terveiset ovat aina tervetulleita. Ne ovat
tärkeitä. Pidetään yhteyttä.

Voimia vaativissa poikkeusoloissa elämiseen.

Julkaistu Munkin Seutu -lehdessä

Ota kantaa