Sari Sarkomaan ja kokoomusedustajien kirjallinen kysymys koronaviruspotilaille tarkoitettujen erikoisvarustettujen taksien Kela-korvauksesta: ”Asiakkaiden ja kuljettajien terveyttä suojeltava”

Blogi

Tiedote 16.4.2020

Julkaisuvapaa heti

Sari Sarkomaan ja kokoomusedustajien kirjallinen kysymys
koronaviruspotilaille tarkoitettujen erikoisvarustettujen taksien
Kela-korvauksesta: ”Asiakkaiden ja kuljettajien terveyttä suojeltava”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja
Sari Sarkomaa on yhdessä Pauli Kiurun, Anne-Mari Virolaisen, Arto Satosen,
Sinuhe Wallinheimon, Ville Kauniston, Timo Heinosen sekä Mari-Leena Talvitien
kanssa jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen (KK
286/2020 vp
) Kelan korvaamien taksikuljetusten järjestämisestä
koronaviruspotilaille tai koronalle altistuneille. 

”Hallituksen tulee ryhtyä pikaisesti toimiin Kelan esityksen
mukaisesti mahdollistaen turvalliset kuljetukset erikoisvarustetuilla takseilla
ns. koronatakseilla koronaviruspotilaille ja koronavirukselle altistuneille
henkilöille. Koronataksit voisivat hoitaa mm. kuljetukset
koronavirustestaukseen ja takaisin.  Kyse on taksiasiakkaiden ja
kuljettajien terveyden suojelemisesta”, Sarkomaa vetoaa.

Merkittävä osa Kelan korvaamia taksimatkoja tarvitsevista
henkilöistä kuuluu koronaviruksen riskiryhmään. Koronavirustautiin sairastuneen
tai virukselle altistuneen henkilön kuljettaminen taksissa saattaa vaarantaa
paitsi kuljettajan myös myöhemmin samaan ajoneuvoon tulevien matkustajien
terveyden.

Kela on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä
ohjeistusta todettujen tai mahdollisten covid19-potilaiden kuljetusten
toteuttamisesta, mutta ei ole toistaiseksi sitä saanut. Tartuntariskiä
voitaisiin alentaa esimerkiksi kuljettamalla koronavirustautiin sairastuneita
ja virukselle altistuneita henkilöitä erikseen tarkoitukseen nimenomaisesti
varatulla erityisvarustellulla ajokalustolla.

Tällä hetkellä Kelan ja kuljetuspalvelujen tuottajien
välisissä sopimuksissa on useita kohtia, jotka haittaavat turvallisten
kuljetusten saatavuutta: Kelalla ei ole toimivaltaa maksaa korkeampaa hintaa
kuljetuksista ja se ei voi nykyisten sopimusten puitteissa vaatia tuottajia
järjestämään koronakuljetuksia.

Kelan esityksen mukaan matkojen tuottaminen voitaisiin
toteuttaa lisähankintoina nykyisiltä palveluntuottajilta, mutta tämä vaatii
selkeät toimintaohjeet, kalustovaatimukset ja uudistetut korvausperusteet.
Kelan esittämässä mallissa valtioneuvoston asetusta 1381/2018 muutettaisiin
siten, että tartuntataudin vuoksi erikoisvarustellulla taksilla ja erityisin
varotoimin tehdystä matkasta voitaisiin periä erillinen lisä.

Kelan esittämässä ohjeistuksessa edellytetään muun muassa,
että kuvatut matkat toteutetaan tilatakseilla asiakkaan ja kuljettajan
riittävän etäisyyden turvaamiseksi, auton etu- ja takaosa eristetään esim.
pleksilevyllä, ajoneuvot puhdistetaan ohjeistuksen mukaan jokaisen kuljetuksen
jälkeen ja että ajoneuvot varataan ainoastaan kuvattuihin kuljetuksiin.

Taksiyhtiöillä ei ole myöskään vastaavaa suojavälineiden
valmiusvarastointia kuin esimerkiksi julkisella ja yksityisellä
terveydenhuollolla on. Myös suojavälineiden saatavuudesta tulee huolehtia.

Sarkomaa pitää tärkeänä, että hallitus tekee Kelan esittämät
toimet liittyen koronakriisin aikaisista kuljetustarpeista, jotta kuljettaminen
ei vaaranna ammattikuljettajan ja myöhemmin autoon tulevien asiakkaiden
terveyttä.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Ota kantaa