Kokoomus esittää korkeakoulujen sisäänottomäärien kasvattamista

Blogi

TIEDOTE 9.4.2020
Julkaisuvapaa heti


Kokoomus esittää korkeakoulujen sisäänottomäärien kasvattamista

Kokoomuksen
kansanedustajat Paula Risikko, Sanni Grahn-Laasonen, Sari Multala ja Sari
Sarkomaa ovat erityisen huolissaan opiskelijoiden paineista ja oikeusturvan
toteutumisesta kevään opiskelijavalinnoissa. Arene ja Unifi tiedottivat tänään
kevään valintakokeiden järjestämisestä. Linjausten mukaan perinteisiä
valintakokeita ei tänä keväänä järjestetä. Ammattikorkeakoulut järjestävät
etäkokeen ja yliopistot valitsevat opiskelijat vaihtoehtoisin tavoin.

”Korkeakoulujen
ratkaisu on terveysnäkökulmasta vastuullinen. Tämän kevään
ylioppilaskirjoitukset on jo toteutettu poikkeuksellisen tiiviissä
aikataulussa. Opiskelijat elävät edelleen jatkuvassa epävarmuudessa eikä heitä
saa kuormittaa enää yhtään enempää”, edustajat toteavat.

Edustajat
peräänkuuluttavat opetus- ja kulttuuriministeriöltä johtajuutta tässä
haastavassa tilanteessa. Ministeriö ei voi piiloutua korkeakoulujen autonomian
taakse. Tilanne koskettaa yli 150 000 hakijaa.

”Ministeriön on
koordinoitava kokonaisuutta ja haettava ratkaisuja valintamenettelyihin
yhteistyössä korkeakoulujen kanssa niin, etteivät nuoret joudu odottamaan enää
yhtään pidempään”, edustajat jatkavat.

Nyt tarvitaan
nopeita ratkaisuja, joilla koronaviruksesta aiheutuvat haitat
opiskelijavalintoihin voidaan minimoida.

”Esitämme myös
sisäänottomäärien kasvattamista, jotta yhä useampi nuori pääsee korkeakouluun
sisään onnellisena päätöksenä tälle raskaalle keväälle. Tähän on hallituksen
varattava myös lisämäärärahat korkeakouluille”, toteavat edustajat.

Lisätietoja:

Paula Risikko, p. 050 511 3107

Sanni Grahn-Laasonen, p. 050 462 6614

Sari Multala, p. 040 531 7104
Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033

Ota kantaa