Kokoomuksen Sarkomaa ja Risikko: ripeät tehotoimet hoivakodeissa ja kotihoidossa olevien pelastamiseksi elintärkeitä

Blogi

Tiedote 7.4.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Sarkomaa ja Risikko: ripeät tehotoimet
hoivakodeissa ja kotihoidossa olevien pelastamiseksi elintärkeitä

Kokoomuksen kansanedustajien Sari Sarkomaan ja Paula Risikon
mukaan koronaepidemian laaja karkaaminen riskiryhmiin on kaikin tavoin estettävä.
Hoivakoteihin tunkeutunut koronavirus on vaarassa päästä jylläämään ja levitä
myös 70 vuotta täyttäneiden keskuudessa kotihoidossa, sillä vanhuspalveluiden
henkilöstön suojavarustelu ja ohjeistukset ovat puutteellisia.

”On välttämätöntä, että hallitus ryhtyy välittömästi
tehostettuihin toimiin vanhusten ja vammaisten sekä hoitohenkilöstön
suojelemiseksi. Nopeilla toimilla on mahdollista pelastaa henkiä ja estää
epidemian ryöpsähtäminen. Samat toimet tukevat samalla koko väestöä ja
terveydenhuollon toimintakyvyn ylläpitoa”, edustaja sanovat.

Sarkomaan ja Risikon mukaan on ensinnäkin viipymättä saatava
selkeät, yhteneväiset kansalliset ohjeet eristämis- ja karanteenitoimiin.

”Toiseksi ministeriön on myös syytä kiireellisesti ohjeistaa
varmuusvarastojen suojavarusteiden jakosuunnitelma ja jakelu niin, että
suojavarusteita saadaan vanhusten ja vammaisten palveluihin.
Huoltovarmuuskeskuksen toimitukset eivät ole ulottuneet vanhusten ja vammaisten
palveluihin. Suojavarusteita on syytä jakaa niin, että kaikissa vanhusten ja
vammaisten yksiköissä voidaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita
noudattaa”, edustajat sanovat.

Edustajien mukaan kolmanneksi on myös varmistettava, että
ohjeet suojavarusteiden käytöstä ovat selkeät ja toteuttamiskelpoiset koko sote-toimijakentälle.

”Neljäntenä asiana koronavirustestaus on tuotava viipymättä
sote-henkilöstön saataville. Erityisesti testausta tarvitaan nyt riskiryhmiä
hoitavan henkilöstön keskuudessa. Myös vasta-ainetestejä on käytettävä. Nyt
kuuluu viestiä, että testeihin ei pääse”, edustajat sanovat.

”Viidenneksi on ratkaistava sosiaali- ja terveydenhoitoa
koronakriisin alkumetreiltä rasittanut suojavarustepula. Nyt viimeistään on
tartuttava kaikkiin toimiin. Tilanteesta ja tehdyistä toimista tilanteen
korjaamiseksi on annettava avoimempaa tietoa. Tuudittautumisesta
varmuusvarastojen ehtymättömyyteen on siirryttävä kansalliseen ponnistukseen,
jolla suojavarusteet tehdään suomalaisella osaamisella ja hankitaan
yhteistyöllä. Kuntien ja toimijoiden yksinjättämiseen ei ole varaa”, edustajat
sanovat.

Sarkomaa ja Risikko haluavat tänään Maailman terveyspäivänä
osoittaa erityisen kiitoksen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ja
muille auttajille.

”Meidän kaikkien on osoitettava erityinen tuki sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstölle ja kaikille, jotka omassa työssään riskeeraavat
terveytensä ja henkensä auttamalla muita”, edustajat sanovat.

Lisätietoja

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Paula Risikko, 050 5113107

Ota kantaa