Kokoomuksen kansanedustajat Laiho ja Sarkomaa: Hoitajia ja lääkäreitä ei saa lähettää virussotaan ilman riittäviä varusteita

Blogi

TIEDOTE
1.4.2020

JULKAISUVAPAA
HETI

Kokoomuksen
kansanedustajat Laiho ja Sarkomaa: Hoitajia ja lääkäreitä ei saa lähettää
virussotaan ilman riittäviä varusteita


Terveydenhuollon
kentältä tulee huolestuttavaa palautetta suojavarustepulasta sekä sekavista ja
puutteellisista ohjeista. Henkilöstön huoli on otettava vakavasti.

”Suojavarusteet
ovat täysin olennainen tuki ylläpitää terveydenhuollon toimintakykyä vaativassa
koronaviruksen vastaisessa työssä. Terveydenhuollon henkilöstö tarvitsee
työssään kaiken tuen, viimeisempään tietoon perustuvan suojainten selkeät
käyttöohjeet sekä ohjeiden mukaiset suojavarusteet. Vetoamme vastuuministeri
Kiuruun ja koko hallitukseen, että henkilöstön suojaamisesta ja
työturvallisuudesta huolehditaan tinkimättömästi”, Laiho ja Sarkomaa vaativat.

Vakava
esimerkki ohjeiden sekavuudesta on vanhusten kotihoito, jonne on annettu
jatkuvasti muuttuvia ohjeita. Ministeri Kiuru linjasi 19.3, että kotihoidon
henkilöstön asiakaskäynneillä tulee suojautua kertakäyttöisillä
hengitystiesuojaimilla. Seuraavana päivänä STM julkaisi ohjeen, jonka mukaan
suojautumisesta päättäisikin työnantajat. Seuraavalla viikolla STM:n
linjasi, että suusuojaimia pitää käyttää asiakaskäynneillä ja hengitystieinfektiopotilaiden
hoidossa käsineidenkin käyttö olisi pakollista. Myöhemmin samana päivänä
linjattiin, että hengityssuojaimia käytetään omakohtaisen riskiarvion
perusteella ja käsihygienia riittää, jos asiakkaalla ei ole
hengitystieinfektiota.

Lopulta
STM:n johtaja Tuija Kumpulainen lupasi, että kotihoitoon tulee vielä uusi
suositus, jossa hengityssuojaimia tulee käyttää kaikissa asiakastapaamisissa.
Alkuviikosta STM tiedotti
uudesta ohjeesta, jonka mukaan terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa
voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai kertakäyttöistä
kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Kankaista suojainta käytetään vain
kerran, ja se pestään tai hävitetään käytön jälkeen. Samalla tavalla on
toimittava riskiryhmiin kuuluvien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisessa
avussa. Ohje koskee myös tehostettua palveluasumista.

”Olemme
terveydenhuollon ammattilaisina järkyttyneitä siitä, että ministeriön tasolta
ehdotetaan vaihtoehdoksi kertakäyttöisille suu-nenäsuojuksille huivia
suojavarusteeksi! Onko maamme suojavarusteiden tilanne jo tässä
epidemian alkuvaiheessa niin epätoivoinen, ettei henkilökunnalle ole antaa
riittäviä suojavarusteita työnantajan puolesta?”, hämmästelevät Laiho ja
Sarkomaa.

Saamamme
tiedon mukaan, jonka myös Yle raportoi 26.3, kotihoidossa ei ole tähän asti
käytetty hengityssuojaimia tavallisissa tapaamisissa.

”Kunnista
tulleiden tietojen mukaan suojaimia ei uskota riittävän, jos toimitaan STM:n
ohjeistuksen mukaisesti, jos suojaimia käytetään kotihoidossa ja muissa ohjeen
toiminnoissa, jokaisen asiakkaan kohdalla. Suojaimista on jo nyt huutava pula.
Odotamme ministeri Kiurulta ja Pekoselta varmistusta siitä, mihin
suojavarusteet riittävät”, edellyttävät Laiho ja Sarkomaa.   

”Ministeri
Kiurun vastuuministerinä on syytä selkeyttää hallinnonalansa ohjeistus
suojaimien käytön osalta. Epäselvät ja poukkoilevat ohjeet huolestuttavat ja
rasittavat jo nyt kuormitettua henkilökuntaa, kun heidän pitäisi saada
keskittyä hoitamaan potilaita”, sanovat Sarkomaa ja Laiho.

Edustajat
kertovat saaneensa paljon huolestuneita yhteydenottoja puutteellisista
suojavarusteista ja kirjavista käytännöistä hoitohenkilökunnan sairauslomien
suhteen. Hoitajat pelkäävät kantavansa virusta
oireettomana ja tartuttavansa riskiryhmässä olevia ihmisiä, joille tauti voi
olla kohtalokas.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstön pitäisikin päästä koronatesteihin erittäin matalalla kynnyksellä,
jotta taudin leviämistä voidaan estää sekä potilaisiin että työyhteisön
sisällä. Myös oireettomia hoitohenkilökuntaan kuuluvia pitäisi testata,
jos he työskentelevät riskiryhmien parissa. Tämä vähentäisi myös henkilökunnan
huolta”, toteavat Sarkomaa ja Laiho

”Varmuusvarastotkin
ehtyvät vauhdilla, kun tartuntaepäilyjen ja sairastuneiden määrä kasvaa. Suojavarusteiden riittävyys epidemiahuipun yli täytyy
turvata. On tärkeä huomata, että suojaimia tarvitaan useilla eri
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä sektoreilla. Varmuusvarastot
on nopeasti käytetty loppuun, jos niiden lisähankintoja ei ole tehty”,
edustajat toteavat.

”Terveydenhuollon
toimijoiden ja riskiryhmässä olevien asiakkaiden huolta helpottaisi, jos hallitus
avoimesti kertoisi millaisia toimia asian eteen on tehty ja mikä on
suojavarusteiden riittävyyden todellinen tilanne. Kriisitilanteessa tarvitaan
avointa ja riittävää tiedottamista. Myös eduskunnan ajanmukaisesta
informoinnista on huolehdittava”, sanovat edustajat

”Kun
suojavarusteiden käyttöön on koulutettu ja niiden määrä on riittävä,
henkilökunta voi keskittyä vaativaan työhönsä rauhassa. Riittävällä
henkilökunnan suojaamisella on suora vaikutus terveydenhuollon henkilöstön
sairastumisriskiin ja tehohoitopaikkojen riittävyyteen. Ohjeistuksen
pirstaleisuus on tikittävä koronapommi, emmekä voi antaa infektiotilanteen
levitä käsiin epäselvien ohjeiden ja riittämättömien suojavarusteiden takia.
Hallituksen on otettava henkilökunnan huoli omasta, läheistensä ja potilaiden
terveydestä tosissaan”, Laiho ja Sarkomaa päättävät.

Lisätiedot:

Sari
Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Mia
Laiho, puh. 050 433 6461

Ota kantaa