Kansaneläkelaitoksen toimintakyky uhkaa murtua ilman lisäresursseja

Blogi

Tiedote

Julkaisuvapaa heti

Kansanedustaja Sari Sarkomaa: Kansaneläkelaitoksen toimintakyky
uhkaa murtua ilman lisäresursseja
 

Koronavirusepidemia ja maamme poikkeustila ovat räjähdysmäisesti
vaikuttaneet Kelan etuushakemus- ja työmäärien kasvuun sekä taloudelliseen
tilanteeseen. Kela tarvitsee viipymättä lisämäärärahoja, jotta
vaikeaan tilanteeseen joutuneet ihmiset saavat välttämättömän toimeentulon
ja avun. 

Tilanteen vakavuutta kuvaa se, että Kela on jo tällä viikolla pyytänyt
sosiaali- ja terveysministeriöltä lupaa ylittää lakisääteisiä
käsittelyaikoja. Kela on sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi asiassa
lähestynyt myös oikeuskansleria ja Kelaa valvovia valtuutettuja.

”On suuri puute,
että koronakriisin hoitoon liittyvästä parhaillaan eduskunnan käsittelyssä
olevasta hallituksen lisätalousarvioesityksestä puuttuvat Kelan välttämättä
tarvitsemat lisämäärärahat”, sanoo Sarkomaa.

Hallituksen
on viipymättä turvattava Kelan toimintamäärärahat ja Kelan henkilöstön
mahdollisuudet tehdä työtä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Viiveet
etuusmaksatuksessa kolahtaisivat kipeimmin kaikkein heikoimmassa asemassa
oleviin ihmisiin.

”Kriisin tuomat mittavat kasvuvaikutukset Kelan maksamiin etuuksiin ja
neuvontapalveluihin on huomioitava myös hallituksen tulevassa kehysriihessä.
Hallituksen on käytännössä kirjoitettava jo täysin menneestä maailmasta oleva
hallitusohjelmansa uusiksi”, Sarkomaa toteaa.

Koronavirusepidemian edetessä maamme varautuminen on nopeasti
ulotettava laajemmin koronakriisistä aiheutuvien muiden haittavaikutusten
ennakoimiseen ja ehkäisemiseen. Työn ja toimeentulon menetyksen ja syrjään
jäämisen vaikutukset voivat näkyä vuosia tai pahimmillaan vuosikymmeniä
yhteiskunnassa. Kriisissä on äärimmäisen tärkeää, että ihmisten toimeentuloon
ja terveyteen liittyvät toimet pidetään toiminnassa niin hyvin kuin
mahdollista.

Kiireettömän hoidon, kuntoutuksen ja
terapian siirtämisellä voi olla haittavaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille, mikä
on omiaan aiheuttamaan merkittävää painetta sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa ja sosiaalietuuksien määrässä tulevina vuosina.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Ota kantaa