KENK: Tulevan EU-ohjelmakauden rakennerahastovarat jaettava kansallisen kokonaisedun mukaisesti

Blogi

Tiedote 11.3.2020

Julkaisuvapaa heti

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta
(KENK) puheenjohtajat:

Tulevan EU-ohjelmakauden rakennerahastovarat
jaettava kansallisen kokonaisedun mukaisesti

Seuraavan rakennerahastokauden varat tulee
jakaa siten, että kyetään vastaamaan työllisyys-, innovaatio- ja
ilmastotavoitteisiin. Uudellemaalle on turvattava riittävä rahoitus, eikä
alueen kehyksestä tule tehdä siirtoja muualle Suomeen.

Suomessa ollaan valmistelemassa päätöstä EU:n aluetukien
käytöstä vuosina 2021-2027. Uudenmaan kestävän kasvun ja kansainvälisen
kilpailukyvyn edellytysten vahvistaminen on koko maan edun mukaista. Kun
valtion vastinrahoitus ja hankkeiden omarahoitus lasketaan mukaan, on kyse
kokonaisuudessaan 4-5 miljardista eurosta. Ei ole yhdentekevää, miten tällainen
summa kansallisesti jaetaan.

Varoja kohdennettava sinne, missä vaikutukset ovat suurimmat

Uudella ohjelmakaudella EU haluaa lisätä kasvua, työllisyyttä
ja koulutusta koko unionin alueella. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen ja
ilmastonmuutoksen torjunta ovat keskeisiä koheesiopolitiikan sisältöjä.

Sekä EU:n että Suomen hallitusohjelman tavoitteisiin
vastaaminen vaatii merkittävästi nykyisiä suurempaa panostusta. On
välttämätöntä, että tuet kohdennetaan vaikuttaviin toimiin tasapainoisesti
Suomen alueille. Uudellamaalla on valtava potentiaali koko Suomen innovaatio-
ja liiketoiminnan edistämisessä.

Lisäksi Uudellamaalla on sekä maan suurimmat ilmastopäästöt
että päästöjä synnyttävät ihmisjoukot. Alueen onnistunut siirtyminen
hiilineutraaliin vihreään talouteen on kansallisen päästökehityksen kannalta
erittäin tärkeää.

Tavoitteena oikeudenmukaisempi malli

Kun kansallinen kokonaisetu huomioidaan paremmin, johtaa se
myös oikeudenmukaisempaan rahoitusmalliin. Tukia tulee kohdistaa nykytilannetta
enemmän sinne, missä tarvitaan toimia työttömyyden vähentämiseksi ja
maahanmuuton vuoksi.

Etelä- ja Länsi-Suomessa on myös alueita, joiden kehitysluvut
ovat Itä-Suomen alueiden luokkaa. Uudellamaalla eri alueiden kehitys mm.
väestökasvun, huoltosuhteen tai yritystoiminnan kannalta on hyvin epätasaista.
Aluetukia tulee siis tarkastella tarveperusteisesti, ei aluepolitiikan
silmälasein.

Kuluvalla ohjelmakaudella Uudellemaalle on kohdennettu
rakennerahastotukia vain 4 €/asukas/vuosi, mikä on vähiten koko Suomessa.
Esimerkiksi Lapin vastaava luku on 106 €/asukas/vuosi.

Vaadimme varojen jakamista siten, että maahanmuuton,
työttömyyden, ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen tuomiin haasteisiin kyetään
vastaamaan.

Lisätietoja:

Sarkomaa Sari (Kok), pj
                            
puh. 09 432 3033

Elo Tiina (Vihr), vpj
                                   
puh. 09 432 3028

Heinäluoma Eveliina (SDP), vpj
                 
puh. 09 432 3050

Slunga-Poutsalo Riikka (PS), vpj
               
puh. 09 432 3057

Ota kantaa