Kokoomuksen Sarkomaa: Hallituksen toiminta vastuutonta – terveyspalveluiden heikentäminen keskeytettävä

Blogi

Tiedote 10.3.2020

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
Sarkomaa: Hallituksen toiminta vastuutonta – terveyspalveluiden heikentäminen
keskeytettävä

Marinin
hallituksen aie romuttaa Kela-korvaus on vastuuton, varoittaa kokoomuksen
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa.

”Hallituksen
on keskeytettävä Kela-korvauksen leikkaamisen valmistelu, mikä toteutuessaan
heikentäisi hoitoon pääsyä. Hallituksen on keskityttävä
valmistelemaan keinoja, joilla edistetään yhdenvertaista, matalan
kynnyksen pääsyä terveyspalveluiden ja -neuvonnan piiriin”, Sarkomaa vaatii. 

”Samaan aikaan,
kun viranomaiset valmistautuvat mahdolliseen koronaviruksen
laajamittaiseen leviämiseen, ajaa hallitus toisaalla ihmisten hoitoon
pääsyn heikentämistä”, sanoo Sarkomaa.

”Eläkeläiset,
työttömät ja lapsiperheet sinnittelevät terveyskeskusjonoissa ja hoitoon pääsy
peruspalveluihin on jo nyt hankalaa. Terveyspalveluiden tarve lisääntyy
varmasti koronaviruksen leviämisen myötä”, Sarkomaa sanoo.

Kela-korvaus on
monin tavoin parantanut palveluiden saatavuutta ja helpottanut julkisen
sektorin painetta. Kela-korvaus mahdollistaa vuosittain noin neljännekselle
väestöstä 3,4 miljoonaa käyntiä lääkärin vastaanotolla. Kela-korvausta
maksetaan sosioekonomiseen asemaan katsomatta kaikille suomalaisille.

”Vuonna 2019
lääkärin hoidossa oli 1,5 miljoonaa Kela-korvauksen saajaa. Tämä kuvaa käytön
laajuutta monissa tuloluokissa. Jos Kela-korvausta ei olisi, pitäisi se keksiä
nyt. Leikkausten sijaan korvausta olisikin nykyisessä tilanteessa
perusteltua korottaa”, Sarkomaa sanoo.

”On
pakko kysyä, mihin asiantuntijoiden arvioon
hallituksen päätös leikata Kela-korvaus perustuu? Viimeksi
tuoreimmassa Lääkärilehdessä nostetaan esiin vakava huoli leikkausten
vaikutuksista. Lääkäriliiton lehden pääkirjoituksessa (10/20) todetaan, että Kela-korvauksia
ei pidä poistaa ainakaan ennen kuin palvelujärjestelmämme uudistus on
toteutettu siten, että kaikille väestöryhmille on edes kohtuullisesti taattu
tarpeen mukainen perus- ja erikoistason hoito”, Sarkomaa kertoo.

Punavihreä hallitus ajaa Kela-korvauksen
poistoa ilmeisen ideologisista syistä, haluamatta nähdä vaikutuksia
ihmisten terveyteen, palveluiden heikentymiseen ja kuntien kustannusten
kasvuun”, Sarkomaa sanoo.

”Suuri syy
kiihkoon leikata Kela-korvausta on budjettiriihessä tehty rujo arvovalinta.
Hallitus lisäsi mittavasti valtion menoja eri kohteisiin, mutta
ympärivuorokautinen vanhusten hoivan sitovaan hoitajamitoitukseen ei
määrärahoja herunut. Hallituksen tolkuton talouspolitiikkaa on ajautumassa
umpikujaan, kun rahoja vanhusten palveluihin etsitään leikkaamalla
sairaiden palveluista. Se on vihoviimeistä, mitä suomalaiset tällä
hetkellä hallitukselta odottavat. Rahat vanhustenhuollon kohentamiseen on
löydettävä heikentämättä ihmisten terveyspalveluihin pääsyä”, Sarkomaa sanoo.

Lisätietoja:

Sari
Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Ota kantaa