Koulutuksen laadun on oltava koulutuksen kehittämisen lähtökohta

Blogi

Hallituspuolue
keskusta esittää, että yleissivistäviä opintoja voisi opiskella ensimmäisinä
vuosina ristiin ammatillisessa ja lukiossa. Periaatteessa tämä on helpolta
kuulostava ratkaisu. Pahimmillaan se kuitenkin johtaisi käytännön tasolla
koulutuksen laadun heikkenemiseen. 

Me kokoomuksessa haluamme pitää kiinni
koulutuksen laadusta niin ammatillisessa kuin lukiokoulutuksessakin.
Opetussuunnitelmat ovat näissä kahdessa koulutuksessa erilaiset eikä näiden puitteissa
ole mahdollista saumattomasti ’’opiskella ristiin’’ yleissivistäviä aineita
heikentämättä oppilaiden edellytyksiä jatkaa opinnoissa eteenpäin. 

Tasapäistäminen ei ole tasa-arvoa.
Tasapäistäminen johtaa siihen, että opiskelijat eivät saa opetusta ja ohjausta
omia tarpeita vastaavasti. Tähän keskustan esittämä toisen asteen lähikoulu
johtaisi. Se on askel kohti vasemmiston pitkäaikaista unelmaa nuorisokoulua,
jossa toisesta asteesta tulisi vain peruskoulun jatke. 

Me kokoomuksessa näemme, että koulutusta on
järjestettävä jatkossakin alueellisesti saavutettavasti. Lukiokoulutuksen
osalta hallitus voisi tarttua ehdotukseemme: uudistaa lukiokoulutuksen
rahoitusjärjestelmän ja korvata pienten lukioiden lisän saavutettavuuslisällä.
Tämä olisi todellinen tasa-arvoteko alueita puolustavalta keskustalta. 

Yhteistyötä tehdään jo tälläkin hetkellä toisen asteen järjestäjien kesken. On yhteisiä tiloja ja yhteisiä tukipalveluita. Opetuksen sisältöjä ei kuitenkaan tule sekoittaa keskenään. 

Sari
Multala, kansanedustaja (kok), sivistysvaliokunnan jäsen, Vantaa

Sari
Sarkomaa, kansanedustaja (kok), sivistysvaliokunnan jäsen, Helsinki

Ota kantaa