Kokoomuksen Sarkomaa: Marinin hallitus kääntämässä selän järjestöille

Blogi

Tiedote 29.2.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Sarkomaa: Marinin hallitus kääntämässä selän
järjestöille

Pääministeri Marinin (SDP) hallitus on rikkonut
lupauksensa edistää kansalaisjärjestöjen laajaa osallisuutta. Marinin
hallituksen aikana on toistuvasti käynnistetty pelkkään virkamiestyöhön
ja kolmikantaan pohjaavia lakien valmisteluja, ilman järjestöjen
osallisuutta.

”Kansalaisjärjestöt ovat merkittävä voimavara. Ne tarjoavat
monipuolisia näkökulmia päättäjille sekä tukevat kansalaisten laajaa
osallisuutta ja tuovat kansalaisten ääntä kuuluviin. Järjestöjen sulkeminen
pois lakien valmistelusta on vakava asia”, kansanedustaja ja kokoomuksen
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sarkomaa sanoo.

Esimerkkejä yksipuolisesta valmistelusta on Sarkomaan
mukaan paljon. 

”Hallitus on aloittanut sosiaaliturvan uudistuksen
valmistelun. On suuri puute, että valmistelusta vastaavissa jaostoissa on
järjestöjen edustaja mukana vain yhdessä. Vaikka
syntyvyydestä käydään kovaa keskustelua, ei toisistaan eroavia
perhekäsitteitä ole pohtimassa yhtään lapsi-, perhe- tai sote-järjestöä, vaan
ainoastaan työmarkkinatoimijoita. Myöskään esimerkiksi kuntoutusta pohtimassa
ei ole kuntoutusjärjestöjä”, Sarkomaa sanoo.

”STEA-avustusasetusta valmisteltiin yksinomaan
virkamiestyönä, sillä seurauksella, että useita järjestöjen keskeisinä pitämiä
kysymyksiä ei ole uudistuksen yhteydessä käsitelty. Kun valmistelupöydistä
puuttuvat järjestöt, on arjen asiantuntemus vaarassa jäädä aivan liian
ohueksi”, Sarkomaa huomauttaa.

Sarkomaa kannustaa hallitusta ottamaan järjestöt vahvasti mukaan sotu- ja sote-uudistuksiin ja sekä muihin merkittäviin uudistusten valmisteluun. 

”Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan liittyviä
rahoituspäätöksiä tehtäessä on tuettava sellaisia hankkeita, joissa järjestöt
ovat kumppaneita. Vain siten järjestöjen asiantuntemus saadaan täysimääräisesti
käyttöön. Järjestöjen palvelut ja hyvinvointia ja terveyttä edistävät
toiminnot on tunnistettava, otettava osaksi palveluketjuja. Järjestöjen
toimintaedellytykset on turvattava muuttuvassa toimintaympäristössä”, Sarkomaa
sanoo.

Myös SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas on
osoittanut vakavaa huolta kansalaisjärjestöjen ulos jättämisestä ja toivonut
päivitystä valtioneuvoston periaatepäätökseen kansalaisyhteiskunnan toiminnan
edistämisestä sekä ministeriöiden omiin kansalaisjärjestöstrategioihin. 

”Yhdyn Kiukaan vaateeseen ja myös hänen esittämäänsä
toiveeseen siitä, että Marinin hallituksen pitäisi ryhtyä elämään kuten opettaa
ja ottaa järjestöt vahvasti mukaan”, Sarkomaa sanoo.

Lisätietoa: Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Ota kantaa