Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho: Hoitajamitoitusrahoja leikataan sairailta ja eläkeläisiltä – kova arvovalinta

Blogi

Tiedote 6.2.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho: Hoitajamitoitusrahoja
leikataan sairailta ja eläkeläisiltä – kova arvovalinta

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho
tyrmäävät julkisuudessa esillä olleet hallituksen aikeet leikata
terveyspalveluiden sairausvakuutuskorvausta. Leikkaus vaikeuttaa hoitoon
pääsyä, lisää eriarvoisuutta sekä kasvattaa hoitojonoja. Moni pitkäaikaissairas
ja vanhus pääsee pois terveyskeskusjonoista sv-korvauksen turvin. Korvaus on
erityisen tärkeä eläkeläisille ja pienempituloisille.

”On hölmöläisen peiton jatkamista leikata sairailta ja
paikata hallituksen budjettiriihessä tekemiä virheellisiä arvovalintoja.
Punavihreän hallituksen budjettiriihessä lisättiin mittavasti valtion menoja
eri kohteisiin mutta ympärivuorokautinen vanhusten hoivan sitovaan
hoitajamitoitukseen ei määrärahoja osoitettu.  Rahat vanhusten huollon kohentamiseen
on löydettävä heikentämättä ihmisten terveyspalveluihin pääsyä”, huomauttavat
Sarkomaa ja Laiho.

Kokoomusedustajat kehottavat hallitusta luopumaan
terveyspalveluiden saatavuutta heikentävistä toimista ja ripeästi tuomaan
eduskuntaan hoitotakuuesityksen, joka varmistaa nykyistä nopeamman ja
yhdenvertaisen pääsyn terveysasemalle. Hoitojonoissa ovat useimmiten eläkeläiset,
työttömät ja lapsiperheet.

”Monia palveluja kuten korva- ja silmälääkäriä sekä
gynekologia ei edes ole saatavilla julkisella sektorilla muuten kuin erittäin
tiukan lähetemuurin ja kuukausien jonotuksen takana. Ei ole
terveyspoliittisesti perusteltua, että nämä palvelut eivät olisi kohtuudella
kaikkien saatavilla. Kela-korvausta maksetaan sosioekonomista asemaa katsomatta
kaikille suomalaisille. Vuonna 2019 lääkärinhoidosta oli 1,5 miljoonaa
sv-korvauksen saajaa. Tämä kuvaa käytön laajuutta monissa tuloluokissa. Jos
sv-järjestelmä ajetaan alas, jo nykyisinkin tukossa oleva perusterveydenhuolto
ajautuu kaaokseen”, varoittavat edustaja Sarkomaa ja Laiho.

”On suuri riski myös, että ihmiset jättävät sairautensa
hoitamatta tai lykkäävät hoitoon hakeutumista. Näin murretaan
terveyspolitiikkamme ydintavoitetta edistää ennaltaehkäisyä ja varhaista
puuttumista sekä palveluiden tasavertaista saatavuutta”, toteavat edustajat.

”Kela-korvaukset ovat universaali etuus, jota samassa tilanteessa saa jokainen. Sairausvakuutusmaksua kerätään ansiotuloista, mutta etuuksia saavat kaikki. Kelan mukaan se lisää tutkitusti sekä väestöryhmien välistä että alueellista yhdenvertaisuutta. Sv-korvausten leikkaukset tarkoittaisivat samalla terveyspalveluiden eriarvoisuuden lisääntymistä”, päättävät Laiho ja Sarkomaa.

Sari
Sarkomaa                            

050 511 3033

Mia Laiho

050 433 6461

Ota kantaa