Kokoomuksen Sarkomaa ja Multala: Psykologi- ja kuraattoripalveluja ei saa uhrata maakuntien rakentamisen alttarilla

Blogi

Tiedote 16.12.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Sarkomaa ja Multala: Psykologi- ja
kuraattoripalveluja ei saa uhrata maakuntien rakentamisen alttarilla

Kokoomus ei kannata opiskeluhuollon psykologi- ja
kuraattoripalveluiden siirtämistä punavihreän hallituksen kaavailemiin
maakuntiin. Psykologi- ja kuraattoripalvelut on turvattava lähellä lasta.

”Kokoomuksen ratkaisu olisi uudistaa ja kehittää
sote-palveluita nykyiseltä kaupunki- ja kuntapohjalta. Kuitenkin
sote-uudistuksen rakenteesta huolimatta kokoomuksen näkemyksenä on, että
kouluterveydenhuollon toimiminen tiivisti yhdessä oppilashuollon kanssa,
lähellä lasta, on turvattava”, kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa
ja Sari Multala sanovat.

Maanantaina 16.12. kymmenen koulutus- ja sote-alan järjestöä
ja kaksi kaupunkia ilmoittivat yhteisessä kannanotossa vastustavansa
opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtämistä sote-maakuntiin.

”Jaamme järjestöjen ja kaupunkien esittämän huolen
opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtämisestä
sote-maakuntiin. Punavihreän hallituksen kaavailema muutos romuttaisi oppilashuollon.
Perheiden tarvitsemia palveluita ei saa uhrata maakuntien rakentamisen
alttarilla. Vastuu psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä
päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on jatkossakin oltava kunnissa”,
edustajat sanovat.

OAJ:n mukaan oppilas- ja opiskeluhuollon koulupsykologit ja
-kuraattorit kuuluvat tällä hetkellä pääosin sivistystoimen henkilöstöön. Näin
ollen he ovat kiinteästi osa kouluyhteisöä.

”Nykyistä toimintamallia ei pitäisi lähteä väkisin
muuttamaan. Hallituksen ja vastuuministerin pitäisi kuulla asiantuntijatahojen
ja järjestöjen hätähuuto ja muuttaa suunnitelmaa. Maakuntien rakentaminen ei
saa olla itsetarkoitus, vaan palveluiden turvaaminen ja kehittäminen.
Turvaamalla palvelut lähellä niiden käyttäjiä voidaan paremmin varmistaa
ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen”, edustajat lisäävät.

”Peruskoulussa olisi tarjottava nykyistä enemmän
moniammatillista tukea muun muassa kuraattori- ja psykologipalveluiden
muodossa. Usein syrjäytymisvaarassa olevan lapsen tai nuoren ongelmat eivät
rajoitu pelkästään oppimiseen, vaan myös sosiaalipalveluiden tukea tarvitaan.
Varhaisella puuttumisella ja tehokkaalla viranomaisyhteistyöllä saadaan aikaan
parhaat tulokset”, edustajat sanovat.

Sarkomaa ja Multala muistuttavat, että aiemmista
sote-uudistusten yrityksistä on syytä ottaa oppia. Yksi järjestämismalli ei ole
vaikuttavin eikä toimi kaikkialla.

”Kuntalaisten tarpeita vastaavien palveluiden järjestämiseksi paras asiantuntijuus on kunnissa. Kunnille olisi annettava mahdollisuus tarpeen mukaan toimia yhdessä muiden kuntien tai maakunnan kanssa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämiseksi. Myös yksityisten koulutuksenjärjestäjien tulee voida itse päättää, tuotetaanko palvelut itse vai ostetaanko ne muilta toimijoilta. OAJ:n mukaan vastaava valintaoikeus on nykyisessä laissa opiskeluhuollosta”, edustajat sanovat.

Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033

Sari Multala, p. 040 531 7104

Ota kantaa