Kirjallinen kysymys 3.12: Tutkinnonantoluvan myöntämisestä Stadin ammatti- ja aikuisopistolle kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutukseen

Blogi

Eduskunnan puhemiehelleHelsingin kaupunki on toistuvasti hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa järjestää omassa oppilaitoksessaan, Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutusta. Lupaa ei ole kuitenkaan myönnetty. Helsinki sai toistamiseen vastauksen, jossa vedottiin hallitusohjelman aiheuttamiin kiireisiin, minkä vuoksi lupa-asiaa ei voida käsitellä. 

Tämä on vakava asia, koska Helsingissä on kova pula alan ammattilaisista. 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut voi toimia esimerkiksi lastenhoitajana päiväkodissa tai nuoriso-ohjaajana. Päiväkotilasten määrä on kasvanut Helsingissä noin 10 prosentilla viimeisen viiden vuoden aikana. Lastenhoitajan tehtäviä on joko auki tai tehtävän hoitaja on ei-kelpoinen. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa lastenhoitajien vaje on noin 18 prosenttia. TEM:n ammattibarometrin mukaan lastenhoitajista on ollut pulaa keskeytyksettä jo vuodesta 2013 lähtien. 

Varhaiskasvatusopettajien vakava pula on myös hyvin tiedossa ja siihen myös tarvitaan hallitukselta lisätoimia ja -rahoitusta. Lastenhoitajien suhteen Helsinki haluaisi vähentää työvoimapulaa kouluttamalla ammattilaisia omassa ammattiopistossa tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden opiskella myös työpaikoilla ja kehittää oppisopimuskoulutusta. 

OKM sääntelee tutkinnonantolupien antamista valtakunnallisesti. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että eri ammatteja on riittävästi eri puolilla Suomea ja toisaalta, ettei muodostu myöskään ylitarjontaa. On tärkeä ottaa huomioon luvut, jotka osoittavat, että Helsingin seudulla on pulaa monista työntekijäryhmistä. Erityisesti ministeriön kuuluisi huolehtia siitä, että kunnilla on riittävästi työvoimaa hoitaa lakisääteisiä tehtäviään, kuten varhaiskasvatusta. 

On vaikea ymmärtää, miksei Helsingille myönnetä lupaa kouluttaa päiväkoteihinsa ja nuorisotaloille ammattilaisia huolehtimaan kaupunkimme lapsista ja nuorista. Helsinki on hakenut lupaa toistuvasti. Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden tulisi olla yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tärkeimmistä prioriteeteista. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden varmistamiseksi ja 

mihin toimiin hallitus ryhtyy sen mahdollistamiseksi, että Stadin ammatti- ja aikuisopistolle myönnettäisiin tutkinnonantolupa kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutukseen?  

Helsingissä 3.12.2019 
Sari Sarkomaa kok

Ota kantaa