Tiedote 4.12: Kokoomuksen eduskuntaryhmältä kirjallinen kysymys ulkoministeri Haaviston toiminnasta

Blogi

JULKAISUVAPAA HETI

Kokoomuksen eduskuntaryhmä jättää tänään kirjallisen
kysymyksen ulkoministeri Haaviston toiminnasta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä
esittää ulkoministeri Pekka Haavistolle seuraavat kysymykset:

Onko hallitus
antanut ulkoministeriölle mandaatin tarvittaessa toteuttaa al-Holin leirillä
olevien suomalaisten evakuointeja aikuiset mukaan lukien ilman, että tällaisen
toimenpiteen toteuttaminen ennalta alistetaan valtioneuvoston erilliseen
harkintaan,

mikäli hallitus on tosiasiassa antanut mandaatin tai
tehnyt linjauksen evakuointiasiassa, missä kokoonpanossa päätös on tehty ja
onko päätös ollut yksimielinen,

onko todella ryhdytty toimenpiteisiin al-Holin leirillä
olevien suomalaisten kotiuttamiseksi, onko ulkoministeriön virkamies sijoitettu
Erbiliin kuukauden virkamatkalle ja mikäli näin on tehty, millä valtuutuksilla,

mikä on hallituksen linja perheenyhdistämisiin
Isis-leirillä olevien lasten Suomeen tuomisen jälkeen ja kenellä kaikilla on
oikeus tulla Suomeen joko heti tai myöhemmin, mikäli lapsi on palautettu
Suomeen,

miten mahdollisesti rikoksiin syyllistyneet Isis-leirillä
olleet äidit tulisi saattaa oikeuden eteen: nykyisessä olinpaikassaan,
kansainvälisessä tuomioistuimessa vai Suomessa ja

onko ulkoministeri antanut virkamiehelle asiassa ohjeita,
joita tämä ei ole halunnut noudattaa, mihin virkamiesten puheet ”pelon
ilmapiiristä” ulkoministeriössä perustuvat ja mitä aiotte tehdä tilanteen
korjaamiseksi?

Ota kantaa