Kirjallinen kysymys 4.12: Ulkoministeri Haaviston toiminnasta

Blogi

Eduskunnan puhemiehelle

Viime aikojen uutiset ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta ovat herättäneet ihmetystä ja hämmennystä. Uutislähteiden mukaan Pekka Haavisto on yrittänyt junailla suomalaiset al-Holin pakolaisleirillä olevat lapset salaa Suomeen. Al-Holin leirillä on lähinnä Isis-terroristien perheenjäseniä. Pekka Haavisto on julkisuudessa olleiden tietojen painostanut asiassa ulkoministeriön virkamiestä.

Ulkoministeri Haavisto kiisti
asian maanantaina 2.12. pitämässään tiedotustilaisuudessa. Tilanne on kuitenkin
herättänyt kysymyksiä ulkoministerin toiminnasta sekä al-Holin leirillä olevien
suomalaisten tilanteesta.

Lasten ja äitien palauttaminen
al-Holin leiriltä on puhuttanut yhä enenevissä määrin syksyn aikana. Suomessa
poliittinen vastuu ja valvonta toteutuvat eduskunnan ja hallituksen välillä.
Hallitus on ollut aikeissaan täysin epäselvä, vaikka kokoomuksen eduskuntaryhmä
on peräänkuuluttanut hallitukselta selkeää linjausta asian ratkaisemiseksi.

27. kesäkuuta pääministeri
Rinne ja oikeusministeri Henriksson totesivat eduskunnan täysistunnossa, että
”hallitus ei lähde aktiivisesti hakemaan näitä ihmisiä pois”. Nämä kommentit
ovat ristiriidassa viimeisten uutisten kanssa, joissa todetaan, että hallitus
on siunannut al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten tuomisen
tapauskohtaisesti takaisin Suomeen. Uutislähteiden mukaan hallitus on yhdessä
käynyt läpi toimia, joiden avulla suomalaisia voidaan hakea al-Holin pakolaisleiriltä.
Kysymys kuuluu, missä kokoonpanossa päätös on tehty ja onko päätös ollut
yksimielinen.

Lasten tuominen Suomeen
al-Holin leiriltä on monella tapaa ongelmallinen kysymys. Oikeuskansleri Pöysti
on todennut, että ”leirin vaikeat olosuhteet ja aikuisiin liittyvä
turvallisuusuhka huomioon ottaen oikeuskansleri pitää mahdollisena sitä, että
Suomen viranomaiset pyrkivät tapauskohtaisen arvion perusteella kotiuttamaan
lapsen hänen elämänsä turvaamiseksi, vaikka huoltajan suostumusta ei
saataisikaan.” (OKA 10.10.) Jos al-Holin leirillä olevat äidit tuodaan Suomeen,
he voivat suojelupoliisin mukaan tänne tultuaan aiheuttaa merkittävän
turvallisuusriskin. Suomi olisi ensimmäinen EU-maa, joka olisi poliittisesti
linjannut, että aikuiset tuodaan al-Holin leiriltä takaisin kotimaihinsa.
Sotatoimialueelle Syyriaan Isisin tueksi lähteneet naiset ovat joko tienneet
tai heidän olisi pitänyt tietää, millaisesta julmia terroritekoja tekevästä
järjestöstä on ollut kyse. Osa äideistä voi olla hyvinkin radikalisoituneita ja
vaarallisia.

Lasten tuomiseen Suomeen
liittyy äidin lisäksi laajemminkin perheenyhdistämiseen liittyviä kysymyksiä.
Asian monimutkaisuuden takia joissakin maissa on päädytty palauttamaan
kotimaahan vain orpolapsia. Pääosin lapset ovat olleet alle 10-vuotiaita.

Uutislähteiden mukaan ulkoministerin näkemys on ollut, että UM:n pitäisi sijoittaa Irakin Erbiliin virkamies valmistautumaan tilanteeseen, jossa Syyrian puolelta tulisi rajan ylitse Suomen kansalaisia. Virkamiehen tulisi linkkautua kansainvälisiin toimijoihin Erbilissä ja pysyä tilanteen tasalla.

Myös ulkoministerin johtamistapaan liittyvät kysymykset ovat nousseet keskusteluun, kuten myös puheet ulkoministeriön työilmapiiristä. Virkamiesten mukaan ulkoministeriössä on ”pieni pelon ilmapiiri”. Kyse on ollut etenkin siitä, että ulkoministeri Haaviston sanotaan painostaneen konsulipäällikkö Pasi Tuomista tuomaan lapset al-Holin leiriltä Suomeen. Ja kun Tuominen ei ole tähän suostunut, hänet on syrjäytetty tehtävästään. Ministeriön asianmukainen johtaminen edellyttää, että vähintäänkin on selvitettävä, pitävätkö väitteet paikkansa ja jos pitävät, kuinka suuresta ongelmasta ministeriössä on kyse. Ministeri toimii ministeriönsä päällikkönä ja hänen tulee huolehtia alaistensa työhyvinvoinnista

Edellä olevan perusteella ja
eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän/esitämme asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus antanut
ulkoministeriölle mandaatin tarvittaessa toteuttaa al-Holin leirillä olevien
suomalaisten evakuointeja aikuiset mukaan lukien ilman, että tällaisen
toimenpiteen toteuttaminen ennalta alistetaan valtioneuvoston erilliseen
harkintaan,

mikäli hallitus on
tosiasiassa antanut mandaatin tai tehnyt linjauksen evakuointiasiassa, missä
kokoonpanossa päätös on tehty ja onko päätös ollut yksimielinen,

onko todella ryhdytty
toimenpiteisiin al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseksi, onko
ulkoministeriön virkamies sijoitettu Erbiliin kuukauden virkamatkalle ja mikäli
näin on tehty, millä valtuutuksilla,

mikä on hallituksen linja
perheenyhdistämisiin Isis-leirillä olevien lasten Suomeen tuomisen jälkeen ja
kenellä kaikilla on oikeus tulla Suomeen joko heti tai myöhemmin, mikäli lapsi
on palautettu Suomeen,

miten mahdollisesti
rikoksiin syyllistyneet Isis-leirillä olleet äidit tulisi saattaa oikeuden
eteen: nykyisessä olinpaikassaan, kansainvälisessä tuomioistuimessa vai
Suomessa ja

onko ulkoministeri antanut virkamiehelle
asiassa ohjeita, joita tämä ei ole halunnut noudattaa, mihin virkamiesten
puheet ”pelon ilmapiiristä” ulkoministeriössä perustuvat ja mitä aiotte tehdä
tilanteen korjaamiseksi?

Ota kantaa