Eduskunnan tehtävä päätös terapiatakuusta ennen joulua

Blogi

Ehdotin eilen eduskunnassa käydyssä Terapiatakuu-kansalaisaloite
-keskustelussa, että eduskunta tekisi päätökset terapiatakuusta vielä ennen
joulua. Esitys on perusteltu, koska ennen viime eduskuntavaaleja
eduskuntapuolueista kaikki paitsi perussuomalaiset kertoivat kannattavansa
terapiatakuuta.

Minulla oli ilo olla
kutsuttuna puhujana Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa viime helmikuussa
pidetyssä Terapiatakuu-kansalaisaloitekampanjan Lähtölaukaus-tilaisuudessa
perustelemassa terapiatakuun tärkeyttä. Puheessani nostin esille huoleni
siitä, että mielenterveysongelmien kasvusta huolimatta yhä pienempi osuus
kuntien terveydenhuollon menoista ohjautuu mielenterveyspalveluihin. 

Mielenterveyden häiriöt
ovat alihoidettu ja aliresursoitu kansansairaus. Vuonna 2000
mielenterveyspalvelujen osuus menoista oli 5,5 %, mutta vuonna 2015 osuus oli
enää 4,3 %. Mielenterveyspalvelut eivät ole yhdenvertaisesti saatavilla. Suurin
ongelma on viiveet palveluihin pääsyssä.

Hyvä mielenterveys kuuluu kaikille. On erinomaista,
että Terapiatakuu-kansalaisaloite on kerännyt tarvittavat 50 000
allekirjoitusta ja saapunut eduskunnan käsittelyyn. Lämmin kiitos aloitteen
tekijöille. Ansiostanne mielenterveysasiat ovat nousseet historiallisella
tavalla politiikan ykkösagendalle.

Terapiatakuulla taattaisiin apu erityisesti
heille, joilla on usein vähiten voimavaroja vaatia ja hakea apua.
Mielenterveysongelmat ovat suurimpia syrjäytymisen syitä. Terapiatakuu
varmistaa sen, etteivät mielenterveysongelmista kärsivät sekä heidän omaisensa
jää yksin, ilman apua ja tukea. Nyt se on monelle arkipäivää. Jos jalka on
poikki, se yleensä hoidetaan heti, kuten oikein onkin. Sen sijaan, kun ihmisen
mieli särkyy, joutuu moni odottamaan kuukausikaupalla eikä siltikään aina saa
apua.

Kun julkisen palvelut
ovat puutteelliset, moni joutuu hakemaan palveluja yksityiseltä sektorilta,
mutta kaikilla ei tähän ole mahdollisuuksia. Terapiatakuun tärkein perustelu on
mielenterveyspalvelujen yhdenvertaisuuden lisääminen. Terapiatakuu tarvitaan –
hoitoon pääsy ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta.

Mielestäni eduskunnan olisi viipymättä tehtävä totta
mielenterveyden terapiatakuusta, joka rakentaisi
Suomesta tällä hetkellä puuttuvan tehokkaan mielenterveyshoidon perustason. 

Eduskuntaryhmämme on tehnyt
yhteisen talousarvioaloitteen, jossa esitämme terapiatakuun toteutukseen 35 miljoonaan euron pysyvää
rahoitusta. Sama esitys
sisältyy kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin, joka osoittaa, että
määrärahat terapiatakuuseen on valtion ensi vuoden budjetista löydettävissä.

Terapiatakuun toteuttaminen on perusteltu, koska sosiaali- ja
terveysministeriön palveluvalikoimaneuvosto on hiljattain linjannut, että
tutkimusnäyttöön perustuvia vaikuttavia psykoterapian muotoja pitäisi tarjota
myös julkisessa terveydenhuollossa. Siksi vastuu on hallituksella. Ratkaisu
olisi viisasta ja välttämätöntä tehdä eli tehdä terapiatakuusta totta vielä
ennen joulua.

Nuoruus ja nuori aikuisuus ovat monien
mielenterveyshäiriöiden tyypillinen alkamisikä. On arvioitu, että kolme
neljästä elämänaikaisista mielenterveyden häiriöistä alkaa ennen 25 vuoden
ikää. Mielenterveys- ja päihdehäiriöt aiheuttavat pääosan opiskelijoiden
terveyshaitoista ja ovat merkittävä syrjäytymisen ja pitkäaikaisen
työkyvyttömyyden riskitekijä.

Lasten ja nuorten hyvä
terveys on heidän oman elämän ja koko Suomen tulevaisuuden kannalta
elintärkeä asia. Esimerkiksi lukiolaisten
kokemasta uupumuksesta on keskusteltu viime aikoina paljon. Terapiatakuu on
tervetullut niin lukioiden kuin ammattikoulujen opiskelijoille
varmistamaan perustason ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset
mielenterveyspalvelut. Ketään ei saa jättää yksin.

Kokoomuksen ja opiskelijajärjestöjen yhteinen
tavoite toteutui viime hallituskaudella, kun Ylioppilaiden
Terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut päätettiin laajentaa koskemaan vuoden
2021 alusta kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Terapiatakuu toisi myös
korkeakouluopiskelijoille nopeamman ja yhdenvertaisen hoitoon pääsyn mielenterveyspalveluihin. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden
siirtyessä YTHS:n piiriin on eduskunnan lisättävä ensi vuoden budjettiin
hallituksen esityksestä puuttuva määräraha. Hallituksen on huolehdittava, että
vaikuttavat ja laadukkaat palvelut kyetään tarjoamaan nopeasti kaikille
korkeakouluopiskelijoille.

Mielenterveyden terapiatakuu on terveyden turvaamisen ohella vaikuttava keino työllisyysasteen nostamisessa. Se vähentäisi sairauspäiviä, työkyvyttömyyttä ja myös muiden terveyspalveluiden sekä etuuksien käyttöä. Ennen kaikkea se toteuttaisi terveyspolitiikan yhdenvertaisuustavoitetta siitä, että hyvä mielenterveys kuuluu kaikille. Varallisuus ei saa määrittää, kuka pääsee palveluiden ja avun piiriin.

Sari Sarkomaa
Helsinkiläisten kansanedustaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja

Ota kantaa