Blogi 15.11: Pääministerin aikeet leikata ahkerien suomalaisten työeläkkeitä estettävä

Blogi

Kysyin pääministeri Antti Rinteeltä (sd.) viime viikon
kyselytunnilla, aikooko hallitus todellakin leikata työeläkkeitä lunastaakseen
vaalilupauksensa korottaa kaikkein pienempiä työeläkkeitä.

Pääministeri Rinne vastasi kysymykseeni myöntävästi
toteamalla, että työeläkejärjestelmästä voitaisiin helposti irrottaa 200–300
miljoonaa euroa.

Kysymykseni liittyi Rinteen hallitusohjelman kirjaukseen
tehdä kolmikantainen selvitys alle 1 400 euron työeläkkeiden
korottamisesta työeläkejärjestelmän sisällä korottamatta työeläkemaksuja. 

Hallituksen aie tarkoittaa käytännössä sitä, että pienempiä työeläkkeitä nostettaisiin vähän suurempia eläkkeitä, kuten sairaanhoitajien, poliisien ja opettajien eläkkeitä leikkaamalla. Rinteen hallituksen kaavailu murentaisi työeläkejärjestelmän oikeudenmukaisuutta, luotettavuutta ja kestävyyttä.

Tyrmäsin kyselytunnilla pääministerin työeläkkeiden
leikkauskaavailut. Samoin ovat tehneet useat muut tahot. Sekä
työntekijäjärjestöt SAK, STTK ja Akava että työnantajien kattojärjestö EK
yhtyivät huoleeni pääministerin aikeista. 

Monet asiantuntijat, viimeksi Helsingin yliopiston
sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, ovat pitäneet pääministerin
eläkepuheita ennenkuulumattomina.

Jos vaalilupauksen rahoittamiseksi ei leikattaisi maksussa olevia eläkkeitä, niin silloin leikattaisiin lastemme ja lapsenlapsiemme eläkkeitä. Molemmat vaihtoehdot ovat mahdottomia. Vaalilupauslaskun maksattaminen tulevilla sukupolvilla on yhtä lailla kestämätön ajatus.

Työeläkejärjestelmä on rakennettu ansiosidonnaisuuden periaatteelle niin, että eläke määräytyy kaikille yhdenvertaisin säännöin työllä ansaittujen tulojen mukaan.

Työeläkejärjestelmä ei ole tarkoitettu tulontasaukseen, vaan
sitä varten on progressiivisen tuloverotus.

Jos suomalaisten työeläkejärjestelmän varoista ja ahkerien
suomalaisten eläkkeistä tehdään demareiden vaalilupausten rahoitusautomaatti,
on pääministeri Rinne vienyt demareiden ”kädet toisten taskuissa” -politiikan
aivan uudelle ulottuvuudelle. En voi uskoa, että muut
hallituspuolueet olisivat valmiita romuttamaan
työeläkejärjestelmämme. Vetoan hallituspuolueisiin työeläkejärjestelmän
periaatteiden rikkomisen ja työeläkkeiden leikkaamisen peruuttamiseksi.

Pääministeri perusteli työeläkejärjestelmän ”ryöstöaiketaan” asiantuntijoiden näkemyksillä, mutta ei ole kyennyt nimeämään yhtään asiantuntijatahoa.

Avoimuuden ja asian merkittävyyden kannalta olisi
välttämätöntä, että pääministeri kertoisi, mihin asiantuntijatahoihin hän
vetosi eduskunnan edessä.

Moni taho on ihmetellyt pääministerin ehdotusta, mutta yksikään asiantuntija ei ole sitä julkisuudessa kannattanut. Päinvastoin pääministerin vastaus kysymykseeni herätti vakavaa huolta ja laajan keskustelun. 

Pääministerin nostama huoli naisten eläkeköyhyydestä on tärkeä ja kannustan hallitusta osaltaan toimimaan asiassa. Toimia ei kuitenkaan voi rahoittaa leikkaamalla muiden palkansaajien, kuten sairaanhoitajien, opettajien ja poliisien eläkkeitä. Ahkerien suomalaisten on voitava luottaa, että heidän työllään ansaitsemiaan eläkkeitä ei käytetä vaalilupauksien rahoittamiseen. On kunnioitettava sitä periaatetta, että kun on työnsä tehnyt, on myös eläkkeensä ansainnut.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja 
Valtiovarainvaliokunnan jäsen
Kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja

Ota kantaa