Tiedote 2.11: Opiskelijoille nopeampi hoitoon pääsy mielenterveyspalveluihin

Blogi

Hyvä mielenterveys kuuluu jokaiselle –
myös opiskelijalle, muistuttaa kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän
varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa. Sarkomaan mielestä eduskunnan olisi
viipymättä vietävä eteenpäin mielenterveyspalveluiden terapiatakuu. Erityisesti
nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla viiveet mielenterveyspalveluihin pääsyssä
on korjattava pikaisesti, sillä valtaosa mielenterveyden häiriöistä puhkeaa
nuoruusiässä ja pitkittyessään ongelmat pahenevat. 

”Opiskelijoiden hyvä terveys on nuorten oman elämän ja koko Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeä asia. Opiskelijoiden mielenterveyteen on kiinnitettävä nykyistä vahvemmin ja ennaltaehkäisevästi huomiota myös osana opintojen ohjausta ja edistettävä joustavia opiskelumahdollisuuksia. Opiskelijoita on ohjattava hakemaan apua, niin että uupumiseen saa tukea varhaisessa vaiheessa. Myös liikunta on tärkeä keino terveydestä ja jaksamisesta huolehtimiseen ja siksi opiskelijoiden monipuolisista liikuntapalveluista tulee huolehtia osana opiskelijoiden terveyden edistämistä”, Sarkomaa sanoo.

”Hyvinvointia tukevien palveluiden lisäksi
opiskelijoille on varmistettava nykyistä paljon nopeampi hoitoon pääsy
mielenterveyden ongelmissa toteuttamalla terapiatakuu. Nuorten
paikka ei ole jonossa odottamassa hoitoa, vaan apua on saatava nopeasti, jotta
opinnot voivat jatkua ja nuori voi tavoitella unelmiaan”, Sarkomaa sanoo.

Kokoomus on esittänyt jo ensi vuodelle määrärahojen
lisäystä valtion budjettiin mielenterveyden terapiatakuun toteuttamiseksi.
Terapiatakuu-kansalaisaloitteessa ehdotettu lakimuutos vahvistaisi perustason
mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta myös
opiskelijoille.

”Nuorten opiskelukyvystä huolehtiminen on todellinen
tulevaisuusinvestointi”, Sarkomaa sanoo.

”Esimerkiksi lukiolaisten kokemasta
uupumuksesta on keskusteltu viime aikoina paljon. Terapiatakuu on tervetullut
niin lukioiden kuin ammattikoulujen opiskelijoille varmistamaan perustason
ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset mielenterveyspalvelut. Ketään ei saa
jättää yksin. Terveyttä ei ole ilman mielenterveyttä,”
Sarkomaa sanoo

Kokoomuksen ja opiskelijajärjestöjen
tärkeänä pitämä tavoite toteutui viime hallituskaudella, kun ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut päätettiin laajentaa koskemaan vuoden 2021
alusta yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös AMK-opiskelijoita.

”Kokoomuksen kannattama terapiatakuu toisi
myös korkeakouluopiskelijoille nopeamman ja yhdenvertaisen hoitoon pääsyn
mielenterveyspalveluihin. AMK-opiskelijoiden siirtyessä YTHS:n piiriin on
huolehdittava, että vaikuttavat palvelut kyetään tarjoamaan nopeasti kaikille
korkeakouluopiskelijoille”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Ota kantaa