Lokakuun eduskuntaterveiset

Blogi

Arvoisa vastaanottaja,

Syksy on ollut vastuullista talous- ja työllisyyspolitiikkaa kannattaville kolaus Rinteen hallituksen julkaiseman talousarvioesityksen takia. Esityksessä puuttuivat lähes tyystin työllisyyttä edistävät toimet ja siinä oli päinvastoin työllisyyskehitystä jarruttavia toimia kuten kotitalousvähennyksen leikkaus. Myös ansiotuloveron kiristykset osuvat kovalla tavalla palkansaajien ja eläkeläisten kukkaroon leikaten ostovoimaa. 

Hallitus lupasi lisärahaa moneen, mutta vaalilupaukset
näyttävät sulavan yksi toisensa jälkeen. Erityisen vakava asia on se, että
hallitus jätti rahanjaossa vanhustenpalvelut lähes ilman lisärahaa. Myös
leikkaukset tutkimusrahoitukseen ovat aivan muuta, mitä hallitus lupasi. 

Kaikkien suomalaisten kannalta on äärimmäisen vakavaa,
että työllisyyskehitys on pysähtynyt. Ihmisille tärkeät palvelut ja hyvinvointi
voidaan turvata kestävästi siten, että suomalaisilla on työtä. Nuokkumisen
sijaan hallituksen olisi tullut nostaa työllisyys ykkösagendalle. 

Nyt jos koskaan tarvitsemme maahamme vastuullisia kokoomuslaisia
vaihtoehtoja ja politiikkaa. Nykyhallitukselta on vastuutonta ja kylmää
politiikkaa siirtää työllisyystoimien tekeminen tulevaan. Ihmiset tarvitsevat
työtä ja työpaikat tekijöitä. Työllä rahoitamme koulut sekä terveys- ja
vanhuspalvelut.

Eduskuntaryhmämme valmistelee vaihtoehtoa Rinteen
hallituksen budjettiesitykseen.

Esitämme vahvoja toimia työllisyyskehityksen
vauhdittamiseksi sekä mm. terapiatakuun toteuttamista ja kotitalousvähennyksen leikkauksen perumista. Ajatukset ja
palaute vaihtoehtobudjetin valmisteluun ovat tervetulleita.

  

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajiston voimin puheenjohtajiston voimin jättämässävälikysymystä Antti Rinteen ponnettomasta työllisyyspolitiikasta. Kuvassa kanssani ryhmän muu puheenjohtajisto eli Kai Mykkänen, Jukka Kopra ja Anna-Kaisa Ikonen. 

Tässä kirjeessä:

 • Johtamani Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien
  neuvottelukunnan terveiset vuoden 2020 valtion talousarvioesitykseen
 • Tekemäni kirjallinen kysymys
  varhaiskasvatuksen opettajien tarvekartoituksesta ja koulutusmäärien
  riittävyydestä
 • Kannanottoni korkeakoulupaikkojen
  lisäämisestä Helsingissä ja muualla Uudellamaalla
 • Lakialoitteeni tyttöjen ja naisten sukuelinten
  silpomisen kieltämiseksi erillislailla
 • Perustimme johdollani eduskuntaan
  ulkosuomalaisten ystävyysryhmän
 • Helsingin ensi
  vuoden budjettiesityksessä on vahva kokoomuksen kädenjälki 
 • Mukana Roosa nauha -kampanjassa
 • Kutsut seuraaviin tapahtumiin: Senioriverkoston
  tilaisuus
  Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa ke 6.11. klo 11:30–13:30, Helsinkiläisten
  kokoomusnaisten politiikan workshop
  eduskunnassa ma 18.11. klo 17–19, Terapiatakuutilaisuus
  Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa ti 10.12. klo 17–19

Johtamani Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta lähetti terveiset laatimamme kannanoton muodossa hallituksen budjettiriiheen. Kannanottomme kärkinä olivat 1) riittävä rahoitus pääradan hankkeille ja alueen yliopistoille, 2) lisää aloituspaikkoja pääkaupunkiseudun korkeakouluihin ja 3) työvoiman kohtaantoa edistävät toimet alueella.

Laadin kirjallisen
kysymyksen varhaiskasvatuksen opettajien tarvekartoituksesta ja koulutusmäärien
riittävyydestä

Helsingissä on iso puute varhaiskasvatuksen
opettajista, johon tarvitaan kestäviä ratkaisuja. Jokaisella lapsella on oikeus
laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Eduskunta on aloitteestani
toistuvasti lisännyt määrärahoja varhaiskasvatuksen opettajien
koulutukseen. Viime eduskuntakaudella hallituksen esityksestä päätimme
mittavasta määrärahasta varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien
lisäämiseksi. On iso pettymys, että Rinteen hallitus ei ole lisäämässä
euroakaan suoraan korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseksi. 

Kannanottoni
korkeakoulupaikkojen lisäämisestä Uudellamaalla

Pidän
välttämättömänä, että uusmaalaisten nuorten epätasa-arvoinen asema
korkeakoulupaikkojen saatavuudessa, suhteessa maan muihin
nuoriin, korjataan. Pääkaupunkiseudun nuorten eriarvoista tilannetta kuvaa se,
että vuonna 2017 uusista ylioppilaista 32 % tuli Uudeltamaalta, mutta
opiskelupaikkoja alueella oli vain 27 % kaikista maamme korkeakoulupaikoista.

Ei ole mitään syytä, miksi alueemme nuoria
kohdeltaisiin huonommin kuin muita maamme nuoria. Kun opetusministeriö on
aloittamassa neuvottelut korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseksi ja
tutkintotavoitteiden nostamiseksi, on kaikki syyt kohdentaa aloituspaikkoja
erityisesti Uudenmaan korkeakouluihin.

Tein lakialoitteen
tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämiseksi erillislailla

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen loukkaa räikeästi ihmis- ja itsemääräämisoikeuksia, heikentää naisten tasa-arvoa sekä aiheuttaa terveydellisiä, sosiaalisia ja seksuaalisia haittoja. Meidän on Suomessa onnistuttava auttamaan tehokkaammin silpomisuhan alla olevia tyttöjä ja tehtävä konkreettisia tekoja, jotta nämä epäinhimilliset rikokset saadaan torjuttua ja uhreja autettua parhaalla mahdollisella tavalla. 

Eduskunta käsittelee kansalaisaloitetta sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Aloitteesta ei ole esitetty konkreettisia pykäliä ja siksi teimme lakialoitteet yhdessä Sofia Vikmanin kanssa. Halusimme tarjota eduskunnalle konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä silpomisen kieltävässä erillislaissa ja näiden rikosten ennaltaehkäisemiseksi pitäisi säätää. Jokaisella tytöllä ja naisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Asiasta lisää sivuillani.

Eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmä perustettu aloitteestani

On ilo toimia ryhmän
puheenjohtajana. Ryhmä tekee yhteistyötä Suomi-Seuran ja
Ulkosuomalaisparlamentin kanssa. Ulkosuomalaisia lasketaan olevan noin kaksi
miljoonaa, joista noin 300 000 on Suomen kansalaisia. On tärkeää, että
ulkosuomalaisten asiat tunnetaan ja otetaan eduskunnan päätöksenteossa
huomioon. Ryhmämme toivoo palautetta ja yhteistyötä ulkosuomalaisten kanssa.
Ensimmäisenä asiana työlistallamme on tärkeää työtä tekevät Suomi- koulut sekä
niiden rahoituksen nostaminen riittävälle tasolle.  Olen jättänyt
asiasta talousarvioaloitteen.

  

Ulkosuomalaisten ryhmän järjestäytymisen kunniaksi otimme kuvan, jossa kanssani ryhmän varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Veikko Vallin ja
Suomi-Seurasta toiminnanjohtaja Tina Strandberg ja Ulkosuomalaisparlamentin parlamenttisihteeri Sini Castrén.

Helsingin
ensi vuoden budjettiesityksessä on kokoomuksen kädenjälki 

Helsingin kaupungin ensi vuoden budjettiesityksestä on
saatu sopu pormestarimme esityksen pohjalta. Ratkaisussa näkyvät kokoomukselle
tärkeät tavoitteet: koulutukseen panostaminen ja koulurakennuksien korjaamisen
vauhdittaminen. Lisävoimavaroja suunnataan terveys-, vanhus- ja
vammaispalveluiden parantamiseksi pysyen samalla vastuullisella talouslinjalla.
Pitkäaikainen tavoitteemme Johanneksen kentän tekojääradasta toteutuu.
Ikäihmisten liikkumisen edellytyksiä edistetään lisäämällä puistonpenkkejä
keskeisten kulkureittien varteen. Liikkumista ja turvallisuutta edistää myös
se, että viime talvesta oppineena katujen talvikunnossapitoa on päätetty
parantaa. Helsingin on oltava hyvä paikka asua ja elää kaiken ikäisille
ihmisille.

Mukana Roosa nauha -kampanjassa

Oli ilo osallistua Roosa nauha -kampanjan avajaistilaisuuteen. Roosa nauha on Syöpäsäätiön organisoima kampanja, jolla tuetaan kotimaista rintasyöpätutkimusta. Rintasyövän torjunta on meidän kaikkien yhteinen asia. Tämän vuoden nauhan on suunnitellut upea Seela Sella.

Kutsuja
tapahtumiin:

Senioriverkoston
tilaisuus
Pikkuparlamentin
Kansalaisinfossa ke 6.11. klo 11:30–13:30

Lämpimästi
tervetuloa Kokoomuksen Senioriverkoston tilaisuuteen ”Seniorien ääni kuuluviin”. Mukana
puheenjohtajamme Petteri Orpo ja puoluesihteerimme Kristiina Kokko. Olen
tilaisuudessa verkoston varapuheenjohtajana esittelemässä verkostomme
kärkitavoitteita.  Tilaisuudessa pääset keskustelemaan päättäjien kanssa
sekä tuomaan esille senioreja koskettavia haasteita. Ilmoittautumiset pyydetään
toimittamaan verkoston sihteeri Hanna Hyyryläiselle osoitteeseen hanna.hyyrylainen@eduskunta.fi tai puhelimitse numeron +358 504776058

Helsinkiläisten
kokoomusnaisten politiikan workshop
eduskunnassa
ma 18.11. klo 17–19.

Tervetuloa
yhteistyössä helsinkiläisten kokoomusnaisten kanssa järjestämääni poliittiseen
workshop-tilaisuuteen ideoimaan ja linjaamaan kokoomuspolitiikkaa. Kokoomusnaisten
järjestö- ja viestintäsihteeri Nea Tarvainen on lähettänyt kokoomusnaisten
jäsenille tapahtumaan liittyen sähköpostitse kutsun
sisältäen ilmoittautumislinkin. Myös uudet ja muut kokoomuksen toiminnasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneet
henkilöt ovat lämpimästi tervetulleita mukaan keskusteluun. Neaan voi olla ilmoittautumisen osalta yhteydessä
osoitteeseen nea.tarvainen@kokoomusnaiset.fi.

Terapiatakuutilaisuus Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa ti 10.12. klo 17–19

Lämpimästi tervetuloa terapiatakuu- ja mielenterveysaiheiseen tilaisuuteen keskustelemaan ja kuulemaan, miten mielenterveyden peruspalveluita on tarkoitus vahvistaa. Paikalla puhujina ovat muun muassa HUS:in psykiatrian toimialajohtaja Matti Holi ja Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin toiminnanjohtaja Pia Hytönen. Savet the date, tarkempi ohjelma valmistumassa tuota pikaa. Kyseessä avoin tilaisuus, johon ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Terveisin,

Sari Sarkomaa

Ota kantaa