Tiedote 19.10: Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää terapiatakuun toteuttamista jo ensi vuoden budjetissa

Blogi

Kokoomuksen
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ja sosiaali- ja
terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kertovat, että kokoomuksen
eduskuntaryhmä on tehnyt yhteisen talousarvioaloitteen mielenterveyden
terapiatakuun toteuttamiseksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää tarvittavan
35 miljoonan euron määrärahan lisäämistä vuoden 2020 budjettiin. Edustajien
mukaan eduskunta voisi myös tehdä päätökset terapiatakuusta budjettiesitystä
muuttaen, sillä vielä ennen vaaleja eduskuntapuolueista kaikki paitsi
perussuomalaiset kertoivat kannattavansa terapiatakuuta.

”Mielenterveysongelmat
ovat suuri ja alihoidettu kansansairaus sekä suurimpia syrjäytymisen syitä. Kun
palveluihin ei pääse, jää moni ilman apua ja hoitoa. Moni joutuu hakemaan
palveluja yksityiseltä sektorilta, mutta kaikilla ei tähän ole mahdollisuuksia.
Terapiatakuun tärkein perustelu on mielenterveyspalvelujen nopean saatavuuden
ja yhdenvertaisuuden lisääminen”, edustajat sanovat.

”Terapiatakuulla
taattaisiin apu erityisesti heille, joilla on vähiten voimavaroja vaatia ja
hakea apua. Varmistamalla ajoissa ja matalalla kynnyksellä saatava hoito
voidaan ehkäistä suurempien ongelmien syntymistä”, edustajat sanovat.

Mielenterveyden
Terapiatakuu -kansalaisaloitteella ehdotetaan lakimuutosta, jolla taataan
kaikille nopea pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen
hoitoon. Hoidon tarve tulisi arvioida välittömästi apua haettaessa, ja hoito
aloittaa kuukauden sisällä tästä.

”Terapiatakuu
toteuttaisi terveyspolitiikan yhdenvertaisuustavoitetta siitä, että hyvä
mielenterveys kuuluu kaikille. Kansalaisaloitteen ehdottama lakimuutos
rakentaisi Suomeen tehokkaan mielenterveyshoidon perustason. Näin apu olisi
saatavilla yhdenvertaisemmin, nopeammin ja helpommin”, edustajat sanovat.

Sosiaali-
ja terveysministeriön palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on linjannut, että
tutkimusnäyttöön perustuvia vaikuttavia psykoterapian muotoja tarjotaan myös
julkisessa terveydenhuollossa.

”Terapiatakuun
rahoituksen lisääminen budjetissa on perusteltua jo PALKO:n linjaus huomioiden.
Oikea-aikaisten mielenterveyspalveluiden on oltava yhdenvertaisesti jokaisen
niitä tarvitsevan saatavilla”, Laiho sanoo.

”Terapiatakuu
varmistaa sen, etteivät mielenterveysongelmista kärsivät sekä heidän omaisensa
jää yksin, ilman apua ja tukea. Nyt se on monelle arkipäivää. Jos jalka on
poikki, se yleensä hoidetaan heti, kuten oikein onkin. Sen sijaan, kun ihmisen
mieli särkyy, joutuu moni odottamaan kuukausikaupalla eikä siltikään aina saa
apua”, Sarkomaa sanoo.

Lisätietoja:

Sari
Sarkomaa, 050 511 3033

Mia
Laiho, 050 433 6461

Ota kantaa