Tiedote 13.10: Terapiatakuu tarvitaan – hoitoon pääsy ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta

Blogi

Kokoomuksen
kansanedustaja ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari
Sarkomaa
pitää viisaana terapiatakuun toteuttamista viipymättä.
Terapiatakuu rakentaisi Suomesta tällä hetkellä puuttuvan tehokkaan
mielenterveyshoidon perustason. Näin apu olisi saatavilla yhdenvertaisemmin,
nopeammin ja helpommin.

”Mielenterveysongelmat
ovat suurin kansansairautemme. Vaikka mielenterveysongelmat ovat kasvussa, ovat
kuntien käyttämät eurot mielenterveyspalveluihin vähentyneet.
Mielenterveyspalvelut ovat hyvin eriarvoisesti saatavilla. Kun palveluihin ei
pääse, jää moni ilman apua ja hoitoa. Moni joutuu hakemaan palveluja
yksityiseltä sektorilta, mutta kaikilla ei tähän ole mahdollisuuksia.
Terapiatakuun tärkein perustelu on mielenterveyspalvelujen yhdenvertaisuuden
lisääminen”, Sarkomaa sanoo.

”Oikea-aikainen hoito on
turvattava kaikille, ei vain niille, joilla on varaa hakeutua psykoterapiaan
yksityisen kautta”, Sarkomaa tähdentää.

Terapiatakuun avulla potilas
saisi hoitoa, vaikka hänellä ei olisi taloudellista mahdollisuutta hakeutua
yksityiseen psykoterapiaan. Mikäli potilas tarvitsee varhaisen terapiajakson
jälkeen jatkohoitoa, hänet ohjataan erikoissairaanhoidon tai Kelan
psykoterapiatuen piiriin.

”Terapiatakuu varmistaa sen,
etteivät mielenterveysongelmista kärsivät sekä heidän omaisensa jää yksin ilman
apua ja tukea. Nyt se on monelle arkipäivää. Ihminen saa apua, kun jalka on
poikki eikä häntä laiteta jonoon odottamaan. Sen sijaan, kun ihmisen mieli
särkyy, joutuu moni odottamaan kuukausikaupalla eikä siltikään aina saa apua”,
Sarkomaa sanoo.

”Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
näkökulmasta terapiatakuu on täysin perusteltu ja välttämätön. Sillä
taattaisiin apu ihmisille, joilla on vähiten resursseja vaatia ja hakea apua.
Mielenterveysongelmat ovat suurimpia syrjäytymisen syitä. Varmistamalla ajoissa
ja matalalla kynnyksellä saatava hoito voidaan ehkäistä suurempien ongelmien
syntymistä. Kokoomus tekee työtä terapiatakuun tavoitteiden toteutumiseksi”,
Sarkomaa sanoo.

”Psykoterapiatakuu on myös vaikuttava keino työllisyysasteen nostamisessa. Se vähentäisi sairauspäiviä, työkyvyttömyyttä ja myös muiden terveyspalveluiden sekä etuuksien käyttöä. Ennen kaikkea se toteuttaisi terveyspolitiikan yhdenvertaisuustavoitetta siitä, että hyvä mielenterveys kuuluu kaikille. Varallisuus ei saa määrittää kuka pääsee palveluiden ja avun piiriin.”

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Ota kantaa