Tiedote 28.9: Kelan tulkkaus- ja kuntoutuspalveluiden kilpailuttamisesta siirryttävä rekisteröitymismenettelyn tuomaan valinnanvapauteen

Blogi

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja
Sari Sarkomaa pitää erinomaisena, että pääministeri Antti Rinteen
hallitusohjelmassa on tavoite selvittää siirtymistä rekisteröitymismenettelyyn
tietyissä Kelan kilpailuttamissa palveluissa. Sarkomaa kirittää hallitusta
etenemään asiassa ja on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.

”Rekisteröitymismenettely tarkoittaa sitä, että
kilpailuttamisen sijaan Kelan asettamien kriteerien mukaiset palvelun tuottajat
olisivat palveluihin oikeutettujen ihmisten valittavissa. Näin laatu ja
palveluja käyttävän ihmisen näkökulma nousisivat keskiöön”, Sarkomaa pohtii.

Sarkomaa esittää, että rekisteröitymismenettelyyn
siirryttäisiin Kelan kuntoutus- ja tulkkauspalveluissa.

”Kelan järjestämän kuntoutuksen ja vammaisten
tulkkauspalvelun kilpailutukseen liittyvät huolet osoittavat kilpailutuksen
sopivan huonosti tämän tyyppisiin palveluihin”, Sarkomaa sanoo.

”Erityisen vakavaa huolta on tullut vammaisten lasten
vanhemmilta. Rekisteröitymismenettelyn tuoma valinnanvapaus mahdollistaisi sen,
ettei kilpailuttaminen enää katkaisisi toimivia hoitosuhteita eikä pakotettaisi
aloittamaan esimerkiksi vaikeavammaisen lapsen kuntoutusta alusta”, Sarkomaa
sanoo.

”Rekisteröitymismenettelyn tuoman valinnanvapauden puolesta
on tullut vahva toive palveluiden käyttäjiltä ja heidän omaisiltaan, mutta myös
palveluiden tuottajilta”, Sarkomaa sanoo. 

Sarkomaa muistuttaa, että myös Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen
on tehnyt esityksen rekisteröitymismenettelyyn siirtymisestä kuntoutuksen ja
tulkkipalveluiden osalta.

Sarkomaa toivoo, että sosiaali- ja terveysministeriö
aloittaisi lainsäädännön valmistelun ja mahdolliset kokeilut Kelan kanssa niin,
että rekisteröitymismenettely tulisi voimaan jo vuonna 2021.

Rekisteröitymismenettely vie eteenpäin eduskunnan
käsittelemän ei myytävänä -kansalaisaloitteen vaadetta kilpailuttamisen sijaan
vahvistaa vammaisten ihmisten omia valintoja ja itsemääräämisoikeutta.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

+358 50 5113033

Ota kantaa