Terveyttä ei ole ilman mielenterveyttä – terapiatakuualoite tervetullut

Blogi

Mielenterveys kuuluu kaikille. On vakava tosiasia,
että mielenterveyden häiriöt ovat alihoidettu ja -resursoitu kansansairaus.
Kansanedustajana olen tehnyt työtä mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi.
Olin ilahtunut saatuani kutsun puhujaksi Helsingin Yliopiston Tiedekulmaan
viime helmikuussa pidettyyn terapiatakuu – kansalaisaloitekampanjan julkistamistilaisuuteen
perustelemaan terapiatakuun tärkeyttä.

Puheessani nostin esille huoleni siitä, että
mielenterveysongelmien kasvusta huolimatta yhä pienempi osuus kuntien
terveydenhuollon menoista ohjautuu mielenterveyspalveluihin. Vuonna 2000
mielenterveyspalvelujen osuus menoista oli 5,5 %, mutta vuonna 2015 osuus oli
enää 4,3 %. Mielenterveyspalvelut eivät ole yhdenvertaisesti saatavilla. Suurin
ongelma on viiveet palveluihin pääsyssä. Terveydenhuollon ammattilaisena
tiedän, että kun asiat pitkittyvät ne myös mutkistuvat.

Mielenterveysongelmat ovat keskeisimpiä syitä
syrjäytymiseen. Joka neljäs sairauslomapäivä ja puolet työkyvyttömyyseläkkeistä
johtuu mielenterveyden ongelmista.

Terapiatakuu -kansalaisaloitteessa ehdotetaan
lakimuutosta, jolla taataan nopea pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun
psykososiaaliseen hoitoon. Hoidon tarve tulisi arvioida apua haettaessa,
ja hoito aloittaa kuukauden sisällä tästä. Kansalaisaloitteen ehdottama
lakimuutos rakentaisi Suomeen tehokkaan mielenterveyshoidon perustason.

Kokoomus kannattaa terapiatakuun tavoitteiden
edistämistä. Haluamme terapiatakuun, joka varmistaa mielenterveyspalvelujen
nopean ja yhdenvertaisen saatavuuden.

Kansalaisaloitteen terapiatakuun edistämisestä
allekirjoitti 53 060 kansalaista. Kun asialla on näin vahva kansalaisten tuki,
sekä eduskuntapuolueiden laaja kannatus, tulisi hallituksen varmistaa myös
terapiatakuun rahoitus.

Helsingin tarkastuslautakunnan huomautus puutteista
lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden hoidossa kotikaupungissamme on
todella huolestuttava. Palvelut ovat pirstoutuneet kouluterveydenhuoltoon,
Helsingin nuorisoasemalle ja terveyskeskuksiin, joissa ei ole tarpeeksi
asiantuntemusta. Helsingin kouluterveydenhuoltoa vaivaa krooninen lääkäripula
ja perusterveydenhuolto takkuaa.

Eduskuntaryhmämme teki jo viime keväänä oman
esityksen hoitotakuuajan huomattavasta lyhentämisestä ja peruspalveluiden
vahvistamisesta, sisältäen esityksen nopeammasta mielenterveyspalveluihin
pääsystä etenkin lapsille ja nuorille. Lapset eivät kuulu syrjäytymään
hoitojonoihin, vaan heille on annettava ajoissa apua ja tuki normaaliin
elämään. 

Hoitotakuun tiukentaminen yhdessä terapiatakuun
kanssa ovat välttämättömiä velvoittamaan Helsinkiä ja koko Suomea
yhdenvertaisten palveluiden vahvistamiseen. Myös järjestöjen on
oltava vahvasti mukana matalan kynnyksen vertaistuen ja muun tärkeän tuen
takaajana mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen. Sairastuneiden
vanhempien lapset on nähtävä ja heitä on autettava.

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja
kolmen lapsen äiti

Ota kantaa