Tiedote 16.9: Päiväkotien opettajapulan ratkaisemiseksi on yliopistoissa lisättävä varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja

Blogi

Kokoomuksen
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää
päiväkotien ja varhaiskasvatuksen laadun ja saatavuuden kannalta täysin
välttämättömänä, että päiväkoteja pitkään riivanneeseen opettajapulaan saadaan
kestävä ratkaisu.

”Varhaiskasvatuksen
opettajien aloituspaikkoja lisääminen on välttämätöntä.  Hallituksen on
budjettiriihessä lunastettava lupauksensa korkeakoulujen aloituspaikkojen
lisäämisestä ja lisärahoituksesta”, Sarkomaa sanoo.

”Haasteen aiheuttaa
se, että osaajia ei kouluteta tarpeeksi. Helsingissä on jopa uusien
päiväkotien avaaminen viivästynyt tämän takia. Joka päivä päiväkodeissa
kamppaillaan opettajien vähyyden tuomien ongelmien kanssa. Tämä näkyy vakavalla
tavalla lasten ja perheiden arjessa. Jokainen lapsi on oikeutettu laadukkaaseen
varhaiskasvatukseen ja päiväkotipaikkaan riittävän lähellä kotia. On selvää,
että koulutuspaikkojen lisäksi tarvitaan myös muita toimia alan
houkuttelevuuden ja työskentelyolosuhteiden edistämiseksi”, Sarkomaa
huomauttaa. 

”Tutkimustulokset
osoittavat korkeatasoisen varhaiskasvatuksen merkittävät positiiviset
vaikutukset lasten tulevaan koulupolkuun ja myöhempään elämään.
Varhaiskasvatuksen laadun ja vaikuttavuuden yksi keskeinen
tekijä on varhaiskasvatuksen opettaja. Kokoomus haluaa taata jokaiselle
suomalaislapselle parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuudelle”, Sarkomaa
sanoo. 

Valtiovarainvaliokunnan jäsenenä Sarkomaa
on ollut mukana, kun eduskunta on lisännyt useana vuonna määrärahaa
varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen
kaudella laitettiin vihdoin hallituksen aloitteesta toimeen opettajien
aloituspaikkojen lisäys 28 miljoonan euron määrärahan turvin vuosiksi
2018–2021.

”Tämä lisäys on
merkittävä parannus, mutta se ei vielä riitä tulevaisuuden tarpeisiin.
Tarvitaan pysyvämpi satsaus varhaiskasvatuksen opettajien
aloituspaikkoihin.Yhdenvertaisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen varmistamiseksi
koko maassa on välttämätöntä, että hallitus varaa korkeakouluille riittävästi
rahoitusta varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkojen lisäämiseksi”,
Sarkomaa päättää.

Edustaja Sarkomaa on
jättänyt kirjallisen kysymyksen, millä aikataululla hallitus laatii varhaiskasvatuksen
opettajan tarvekartoituksen ja varhaiskasvatuksen opettajakoulutusmäärät
lisätään tarvetta vastaavaksi.

Kirjallinen kysymys KK 110/2019 vp: Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen opettajien tarvekartoituksesta ja koulutusmäärien riittävyydestä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_110+2019.aspx

Sari Sarkomaa

kansanedustaja

Ota kantaa