Kokoomuksen Sarkomaa ja Vikman esittävät tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä erillislailla

Blogi

Kokoomuksen
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa ja
Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman jättävät
lakialoitteen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämiseksi omana
rikosnimikkeenään. Lakialoitteella on tarkoitus parantaa sukuelinten silpomisen
ennaltaehkäisyä, parantaa tekojen viranomaisten tietoon tuloa sekä koventaa
teoista määrättäviä rangaistuksia.


Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen loukkaa ihmis- ja
itsemääräämisoikeuksia, heikentää naisten tasa-arvoa sekä aiheuttaa
terveydellisiä, sosiaalisia ja seksuaalisia haittoja. Suomen on onnistuttava
nykyistä tehokkaammin suojelemaan silpomisuhan alla eläviä tyttöjä ja
ryhdyttävä toimiin näiden törkeiden ja epäinhimillisten rikosten torjumiseksi
ja uhrien auttamiseksi sekä tekoihin syyllistyneiden saattamiseksi vastuuseen,
linjaa Sarkomaa.

Tyttöjen
ja naisten sukuelinten silpominen on ympäri maailmaa esiintyvä perinne, jossa
tytön tai naisen sukuelimiä vahingoitetaan ilman lääketieteellistä syytä.
Suomessa on THL:n laskelmien perusteella 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä
ja naista. Suomessa elää arvioiden mukaan 650-3080 tyttöä, joilla on riski
joutua silvotuksi.

”Lainsäädännön
on selkeästi viestittävä jyrkän kielteinen kanta silpomiseen ja rikosvastuu on
saatava toteutumaan. Silpomisen kieltävä erillislaki olisi vahva viesti siitä,
että tyttöjen silpominen on rikos Suomessa. Tekojen rangaistavuus ei ole tällä
hetkellä tuotu selkeimmällä mahdollisella tavalla esiin lainsäädännössä.
Silpomisen rangaistavuus ei aina ole tarpeeksi hyvin yleisessä tiedossa, vaikka
teot ovat rikoslain vastaisia törkeänä pahoinpitelynä. Toisin kuin muissa
Pohjoismaissa, yksikään tapaus ei ole Suomessa edennyt oikeuteen saakka. Työtä
silpomisten ennaltaehkäisemiseksi on vahvistettava. Keskeistä tässä on myös
varhaiskasvatuksen, koulun sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten välinen
yhteistyö ja tietoisuus, joita on parannettava”, toteaa Vikman.

Edustajat
antavat tukensa kansalaisaloitteelle, jossa vaaditaan erillislakia silpomisen
kieltämiseen. Edustajat haluavat tuoda oman tukensa esitykselle esittämällä
oman lakialoitteensa keskustelua vauhdittamaan. Lakialoitteessa esitetään, että
rikoslakiin lisättäisiin uusi naisen sukuelinten silpomista koskeva
rangaistussäädös, jonka minimi olisi 2 vuotta vankeutta. Lisäksi aloitteessa
esitetään uusia pykäliä selkiyttämään sitä, että terveydenhoito-, sosiaali- ja
kouluviranomaisilla olisi velvollisuus ilmoittaa poliisille tai
lastensuojeluun, kun havaitsevat mahdollisia silpomistekoja tai epäilevät, että
joku on riskissä joutua tällaisen teon uhriksi.

Näiden
lainmuutosesitysten tarkoituksena olisi erityisesti vahvistaa tietoa näiden
törkeiden tekojen rangaistavuudesta, korottaa teoista määrättävää rangaistusta
ja parantaa syyllisten saattamista vastuuseen teoistaan. Tuemme
kansalaisaloitetta ja haluamme aloitteella tarjota konkreettisia ajatuksia
keskusteluun, mitä näkökulmia tulevassa erillislaissa tulisi huomioida,
edustajat päättävät.


Lisätietoja

Sari
Sarkomaa

puh.
0505113033

Sofia
Vikman

puh.
0405683777

Ota kantaa