Helsingin kuntapolitiikan viikko 37/2019

Blogi

Kaupunginhallitus perkaa aloitepinoa. Kaupunginvaltuustossa pidetään syksyn ensimmäinen kyselytunti ja päätetään tontinluovutusperiaatteista Garden Helsinki -hanketta varten. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään mm. Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan muutosta.

Maanantai 9.9.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 10.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 11.9.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 12.9.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu

Perjantai 13.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on yli 50 asiaa, lähinnä valtava määrä valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia. Aloitteet jäänevät tässä kokouksessa pöydälle. Aiheina on mm. aurauslumi, liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittaminen, kaupungin henkilöstön palvelussuhdeasunnot, vanhusasiat jne.

Kontulan keskusta-alue varataan kehityshankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Varausalueen tonteilla sijaitsevat muun muassa Kontulan ostoskeskus, terveysasema, kirjasto ja uimahalli. Alueen facelift olisikin paikallaan, joten peukkua tälle.

Kaupunginhallitus antaa oikeusministeriölle lausuntoja yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä.

Kaupunginvaltuuston kokous alkaa kyselytunnilla. Tunnin verran keskustellaan yhdestä tai kahdesta jonkun valtuutetun kysymyksestä, joka voi koskea mitä tahansa.

Etu-Töölön lukion perusparannus sekä päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoden ala-asteen uudisrakennus ovat ennättäneet myös valtuustokäsittelyyn.

Eniten keskustelua herättänee tontinluovutusperiaatteiden määrittäminen Garden Helsinki -hanketta varten. Toivottavasti hanke etenee.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan muutosta. Kaavaratkaisu koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen länsiosaa sekä asuinalueen sisäisiä puisto- ja katualueita. Kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jossa uutta rakentamista, puistojen ja katualueiden sekä julkisten palvelujen ja palvelutilojen kehittämistä on suunniteltu laaja-alaisesti ja asukkaita monipuolisesti osallistaen. Asukasmäärän lisäys on noin 2 400.

Hotelli Katajanokan laajennus edellyttää asemakaavan muutosta. Leppäsuonkatu 7:ään on tulossa HOAS:n uusia opiskelija-asuntoja noin 40 hengelle, mikä edellyttää myös kaavamuutosta.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

Ota kantaa