Tekoja yrittämisen puolesta tarvitaan enemmän – ei vähemmän

Blogi

Suomalaisten yrittäjien ja yritysten
toimintaedellytykset on viisasta pitää kunnossa nyt ja
tulevaisuudessa. Viime eduskuntakaudella Suomeen syntyi enemmän kuin
Lahden kaupungin asukasmäärän verran uusia työpaikkoja. Nyt Tilastokeskuksen
mukaan työllisyyskehitys on pysähtynyt. Uudet
työpaikat syntyvät valtaosin pk-yrityksiin. Menestyvät yrittäjät ja
yritykset ovatkin koko hyvinvointimme perusta. Hallituksen tärkein tehtävä syksyn
budjettiriihessä on tehdä eduskunnalle esityksiä työllisyyttä ja
yrittäjyyttä edistävistä toimista.

Me kokoomuksen eduskuntaryhmän kansanedustajat kiersimme yrityksissä ja tapasimme yrittäjiä. Kokosimme yrittäjäkiertueeltamme 10 kohdan ohjelman, jota viemme sitkeästi eteenpäin. 

Uusimmalla kiertueella keskeisimmäksi yrittäjien huoleksi
paljastui pula osaavasta työvoimasta. Myös epävarmuus tulevaisuuden
kiristyvästä sääntelystä ja veronkiristyksistä herätti huolta. 

Jotta suomalaiset yrittäjät voivat jatkossakin tarjota töitä,
toimeentuloa ja hyvinvointia, tekoja yrittäjyyden puolesta tarvitaan lisää – ei
vähemmän. Verojen korotukset ja kotitalousvähennyksen heikennys iskevät
tuntuvasti tavallisten pienyrittäjien arkeen. 

Paikallista sopimista toivottiin laajennettavaksi koskemaan
kaikkia yrityksiä ja työntekijöitä. Myös epäonnistumisten varalle toivottiin
edes pientä turvaa sekä nykyistä parempia mahdollisuuksia uuteen alkuun.
Kaikkiin näihin asioihin esitetään kokoomuksen ohjelmassa ratkaisuja.

1)
Edistetään reilua paikallista sopimista
Kun luottamus
on kunnossa, yrittäjä ja työntekijä ovat samalla puolella. Paikallista
sopimista on laajennettava ja sopiminen on mahdollistettava myös liittoon
kuulumattoman luottamusvaltuutetun johdolla tehtäväksi. Luottamusvaltuutetulla
on oltava tuki ja osaaminen paikalliseen sopimiseen saatavilla.

2) Ei
veronkorotuksille! – Turvataan hyvät yrittämisen edellytykset

Yrittämisen ja omistamisen verotusta ei pidä kiristää
ensi vaalikaudella. Talouskasvua ei saa vaarantaa kokonaisveroastetta
kiristämällä. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työstä ja yrittämisestä
haittoihin ja päästöihin.

3) Huolehditaan osaavan
työvoiman saatavuudesta lisäämällä työpaikkaoppimista

Tuetaan koulutussopimuksen käyttöä huolehtimalla
ammatillisen koulutuksen riittävistä tuki- ja ohjausresursseista. Tehdään
oppisopimuksesta yrittäjille houkuttelevampi vaihtoehto sallimalla palkan
kehittyminen joustavammin osaamisen kertyessä. Vahvistetaan palkkatuella
työnteon merkitystä maahanmuuttajien kotoutumisessa.

4) Työhön kannustava
sosiaaliturva

Uudistetaan perusturvaa kokoomuksen yleistukimallin
pohjalta kannustavampaan ja velvoittavampaan suuntaan. Parannetaan yritysten
työvoiman saatavuutta tekemällä lyhyempienkin työkeikkojen vastaanottaminen
työttömällä houkuttelevammaksi. Töitä on tehtävä, jos töitä on tarjolla.

5) Helpotetaan ulkomaisen
työvoiman saatavuutta

Luovutaan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta.
Vahvistetaan reilujen työehtojen noudattamisen valvontaa. Edistetään osaavan
työvoiman saantia myöntämällä ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille
valmistumisen jälkeen automaattisesti vähintään kahden vuoden oleskelulupa.
Oleskelulupakäytäntöjä tulee edelleen sujuvoittaa. Tavoite on, että työluvan
saa viikossa.

6) Poliittisia lakkoja
kohtuullistettava

Pk-yrittäjä ei ole vastuussa eduskunnan tai hallituksen
päätöksistä. On kohtuutonta, että kustannus pitkittyneestä poliittisesta
lakosta työrauhan voimassa ollessa kuitenkin lankeaa yrittäjän maksettavaksi.
Työmarkkinajärjestöjen on päivitettävä poliittisiin lakkoihin liittyviä
pelisääntöjä. Jos järjestöt eivät pääse sopuun, on eduskunnan arvioitava
lainsäädännön päivittämistä muiden Pohjoismaiden linjalle.

7) Parannetaan yrittäjän
sosiaaliturvaa ja tasataan vanhemmuuden kustannuksia

Kokoomuksen yleistukimallissa joustavaan ja
kannustavaan perusturvaan olisivat oikeutettuja myös itsensä työllistäjät sekä
pienet yksinyrittäjät. Yrittäjille räätälöitäisiin oma malli aktiivisuuden
seurantaan. Lisäksi vanhemmuuden kustannuksia tasataan siirtämällä vastuuta
yksittäiseltä työnantajalta koko yhteiskunnan vastuulle.

8) Mahdollisuus uuteen
alkuun

Haluamme, että rehellinen yrittäjä pääsee myös
konkurssin jälkeen nopeasti uuteen alkuun. Esimerkiksi viranomaisprosesseja
tulee uudistaa niin, että konkurssi ei estä viranomaisrekistereihin pääsyä tai
elinkeinoluvan saamista. Vanhan liiketoiminnan velat eivät saa estää uuden
liiketoiminnan aloittamista. Erilaisia maksukyvyttömyystilanteita koskevia
menettelyjä tulee kehittää edelleen yhä joustavammiksi

9) Jatketaan norminpurkua
Jatketaan norminpurkutyötä, lupaprosessien
sujuvoittamista ja toteutetaan yhden luukun periaate elinkeinotoiminnan,
työpaikkojen luomisen ja alkutuotannon toimintaedellytysten edistämiseksi.
Tempoilevaa lainsäädäntöä ja kansallista ylisääntelyä elinkeinotoiminnassa
pitää välttää.

10) Lisätään rehtiä
kilpailua

Poistetaan yritysten välisen kilpailun esteitä, avataan
markkinoita ja helpotetaan markkinoille pääsyä. Vahvistetaan EU:n
sisämarkkinoita ja edistetään uusien kauppasopimusten solmimista. Vahvistetaan
kilpailuviranomaisten resursseja valvoa rehdin kilpailun toteutumista.
Edellytetään julkisilta tilaajilta vastuuta hankintojen yhteydessä huolehtia
myös markkinoiden toimivuudesta. Kuntaomisteiset yhtiöt eivät saa vääristää
kilpailua markkinoilla. Tarjoamme
kymmenen kohdan ohjelmaa Antti Rinteen työn vauhdittamiseksi ja tulevan
budjettiriihen tueksi. 

Aikaisemman vuonna 2014 tehdyn yrittäjyyskiertueen pohjalta asetetut tavoitteet toteutuivat mainiosti.

Kehotan
kaikkia yrittäjiä olemaan aktiivisesti yhteydessä kansanedustajiimme ja muihin
vaikuttajiin aina, kun yrittäjyyteen liittyvät asiat askarruttavat mieltä.
Luotamme asiantuntemukseenne!

Sari Sarkomaa
helsinkiläisten kansanedustaja
kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja

Ota kantaa