Helsingin kuntapolitiikan viikko 36/2019

Blogi

Luvassa on hiljaisempi kuntapolitiikan viikko. Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä Herttoniemen metroaseman peruskorjaus ja ilmeen uudistus, Puotilan ostarin asemakaavan muutosehdotus, kuntoporrasohjelma ja Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan muutos.

Tiistai 3.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Torstai 5.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunkiympäristölautakunnassa käynnistetään kilpailu Herttoniemen metroaseman ja bussiterminaalin peruskorjauksesta. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle. Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön 1982 ja kaipaa nyt teknisten järjestelmien kunnostamista ja kaupunkikuvallisen ilmeen uudistamista. Samalla kortteliin voisi rakentaa asuntoja sekä toimisto- ja liiketilaa. Kyseessä on siis itse asiassa kaksi hanketta, jotka kilpailutetaan kokonaisuutena.

Puotilan ostarin asemakaavaa esitetään muutettavaksi. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa Puotilan ostarin nykyisten rakennusten korvaamisen uudella liikekeskuksella, jonka yhteyteen rakennetaan asuntoja. Lisäksi kaava mahdollistaa viereisen 2-kerroksisen pysäköintilaitoksen laajentamisen. Arvio uusien asukkaiden lukumäärästä on 200.

Esityslistalla on myös niin ikään viime kokouksessa pöydälle jäänyt kuntoporraslinjaus ja kuntoporrasohjelma 2020-2030, jossa esitetään kuntoportaiden tämänhetkinen verkosto sekä seuraavien 10 vuoden aikana toteutettaviksi ehdotettujen kuntoporraspaikkojen sijainti. Ensi vaiheessa on luvassa uusia kuntoportaita Alakivenpuistoon, Alppikylänhuippuun, Lauttasaaren liikuntapuistoon ja Mäntymäkeen.

Meri-Rastilan länsiosan asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen länsiosaa sekä asuinalueen sisäisiä puisto- ja katualueita. Kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jossa uutta rakentamista, puistojen ja katualueiden sekä julkisten palvelujen ja palvelutilojen kehittämistä on suunniteltu laaja-alaisesti ja asukkaita monipuolisesti osallistaen. Asukasmäärän lisäys on noin 2 400.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

Ota kantaa