Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho: Terapiatakuusta päätettävä budjettiriihessä 

Blogi

TIEDOTE
31.8.2019

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho kannustavat hallitusta tekemään
päätöksiä budjettiriihessä mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi. Osana
hoitotakuun tiukentamista on tehtävä päätös myös terapiatakuun käyttöönotosta.
Erityinen painoarvo on laitettava lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden
saatavuuden parantamiseen ja matalan kynnyksen
palveluiden turvaamiseen. Sarkomaa ja Laiho pitävät hälyttävänä maanlaajuisia
ongelmia lasten ja nuorten oikea-aikaisessa avun saamisessa
mielenterveyden häiriöihin. 

”Kokoomus esitti jo
keväällä hoitotakuuaikojen huomattavaa lyhentämistä ja peruspalveluiden
vahvistamista, sisältäen esityksen nopeammasta mielenterveyspalveluihin
pääsystä etenkin lapsille ja nuorille. Lapsen paikka ei ole jonossa, vaan
kiinni elämässä. Hyvä mielenterveys kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle”, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Sari Sarkomaa sanoo.

”Mielenterveysongelmat
ovat suurimpia syrjäytymisen syitä. Puuttumalla mielenterveyden häiriöihin
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, voidaan vähentää tilanteen pahenemista ja
ehkäistä syrjäytymisen kierre. Siksi kokoomus esittää hoitotakuuaikojen
tiukentamista”, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho
sanoo.

Tiistaina 13.8. HS
uutisoi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus)
nuorisopsykiatriaan on ohjattu nuoria, joiden hoito kuuluisi perustason
palveluihin, mutta joita Helsinki ei ole pystynyt peruspalveluissa auttamaan. Sarkomaan ja Laihon mukaan hoitotakuun tiukentaminen
yhdessä terapiatakuun toteuttamisen kanssa ovat
välttämättömiä toimia velvoittamaan Helsinkiä ja
koko Suomea yhdenvertaisten palveluiden
vahvistamiseen. 

”Jos nuoria ei
kohdata peruspalveluissa, se vaikeuttaa oikea-aikaisen avun saantia ja
ruuhkauttaa entisestään erikoissairaanhoidon palveluita. Lasten ja nuorten
kanssa toimivien osaamista mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseksi ja tuen
tarjoamiseksi on lisättävä. Perustason palveluissa on pystyttävä takaamaan
varhainen tuki niin, ettei lapsia ja perheitä jätetä yksin. Lapsia ja nuoria ei
saa pompotella paikasta toiseen”, kansanedustajat sanovat.

”Varhaiseen tukeen on
suunnattava voimavaroja erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa. Vanhemmuuden
tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyö on kaiken perusta. Lasten ja nuorten
myönteistä kasvua ja hyvää koulumenestystä tulee tukea vahvistamalla
mielenterveystaitoja osana opetusta. Tuoreimpaan perusopetuksen
opetussuunnitelmaan on kirjattu mielenterveystaitojen harjoittelu, mutta on
myös varmistettava, että kaikissa kouluissa on tarvittavat keinot ja osaaminen
näiden taitojen opetteluun”, Sarkomaa sanoo.

”Ammattilaisten riittävä
määrä perustason palveluissa on turvattava, jotta oikea-aikainen apu toteutuu.
Erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa on oltava lääkäreitä ja
koulupsykologeja riittävästi ja kouluterveydenhuollossa on oltava
mahdollisuuksia tarjota keskusteluapua matalla kynnyksellä. Lasten ja nuorten
parissa työskentelevien osaamista mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseksi ja
niihin puuttumiseksi on lisättävä, sekä moniammatillista yhteistyötä
vahvistettava”, Laiho sanoo.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Mia Laiho, 050 433 6461

Ota kantaa