Helsingin kuntapolitiikan viikko 34/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee mm. Garden-hankkeelle varatun alueen luovutusperiaatteita. Lautakunnat pureutuvat ensi vuoden talousarvioon. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Johanneksenpuiston suunnitelmia. Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta.

Maanantai 19.8.

Kaupunginhallitus

Tiistai 20.8.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

Torstai 22.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään Tahvonlahden ala-asteen koulun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmaa, Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista, Botby grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista ja Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista. Kustannusylitykset ovat jopa 30 prosenttia, mikä on kyllä varsin huomattava ylitys, vaikka yllätyksiä voi aina tulla.

Käsiteltävänä ovat myös luovutusperiaatteet Garden-hanketta varten varatulle alueelle. Garden sisältää suuren monitoimiareenan, Helsingin jäähalliin peruskorjattavan monikäyttöisen palloiluareenan, jää- ja muuhun urheiluun ja harrastamiseen tarkoitettuja harjoitustiloja, asuntoja, toimistotiloja, liike- ja ravintolatiloja, hotelli- ja majoitustiloja sekä kokonaisuutta palvelevan pysäköintilaitoksen.   

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään mm. Johanneksenpuiston puistosuunnitelmaa. Mahtavaa, että Johanneksenpuisto saadaan vihdoin arvoiseensa kuntoon. Puiston läntisen osan, niin sanotun mäkipuiston, oleskelu- ja leikkipaikkoja uudistetaan ja Johanneksen kentän toiminnallisuutta kehitetään. Johanneksen kenttä säilytetään kaikille avoimena puistokenttänä. Kentän pintamateriaaliksi on suunniteltu harmaa hiekkatekonurmi, joka mahdollistaa monipuolisesti erilaisen pelailun, koululiikunnan, tapahtumien järjestämisen ja kentän jäädyttämisen talven luistelukautta varten. Tekojäärataa suunnitellaan Tehtaanpuiston kentälle.

Lautakunta käsittelee myös talousarviota 2020 ja kasaa siihen liittyviä talousarvioaloitteita. Käyttömenot kasvavat raamin mukaisesti 3,47 prosenttia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa esityksen liikunnan (14 miljoonaa euroa) ja kulttuurin (23 miljoonaa euroa) laitosavustuksista vuodelle 2020.

Lautakunnan käsiteltävänä on myös ensi vuoden talousarvio ja siihen liittyvät talousarvioaloitteet. Talousarviossa näkyy uutuutena ensi kesänä järjestettävä Helsinki Biennaali.

Esityslistalla ovat myös toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnat.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 84 miljoonaa euroa ja sen pitäisi valmistua tammikuussa 2026.

Lautakunta antaa myös lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön kyselystä koskien kuntien roolia sote-palvelujen tuottajina maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvassa palvelujärjestelmässä. Kuten lausuntoehdotuksessa todetaan, kyselyyn on haasteellista ottaa kantaa, koska kysymyksissä viitataan lakeihin, palveluihin, kriteereihin ja korvauksiin, joita ei ole vielä ole laadittu ja määritelty. Vastaamisen tekee lisäksi ongelmalliseksi se, että hallitusohjelmaan sisältyvää selvitystä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisusta ei ole vielä tehty.

Talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 on myös sote-lautakunnan listalla. Sosiaali- ja terveystoimialan menojen kokonaisraami kasvaa 4,6 % (96,4 milj. euroa) vuoden 2019 talousarviosta, missä merkittävimmät tekijät ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan kasvu 57,6 milj. eurolla, HUS-kuntayhtymän maksuosuuden kasvu 21,2 milj. eurolla ja Apotin laskutusosuuden kasvu 19,8 milj. eurolla. Vuoden 2020 kokonaismenoraami on 2 205,5 milj. euroa eli suunnilleen puolet kaupungin kokonaisbudjetista.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

Ota kantaa