Helsinki jakaa rumalla tavalla toisen asteen opiskelijat kahteen kastiin

Blogi

Helsingin
kaupunki satsaa kaksi miljoonaa euroa kokeiluun, jossa tarjotaan tänä syksynä
toisen asteen opintonsa aloittaville maksuttomat HSL:n matkakortit ja osa
oppimateriaaleista. Tyrmistyttävää on se, että Helsinki jättää ison osan oman
kaupungin nuorista kokeilun ulkopuolelle. Jos lähilukio ei ole kaupungin
ylläpitämä, jää nuori ilman tukea. Sen sijaan kaupungin kouluissa
opiskelevat ulkopaikkakuntalaiset saavat edun.

Helsingin
kouluverkko koostuu muista kaupungeista poiketen paljon yhdistysten
ylläpitämistä ja valtion kouluista. Peräti 40 prosenttia Helsingin
lukiolaisista opiskelee muissa kuin kaupungin ylläpitämissä lukioissa. Myös
ammatillista koulutusta tarjotaan Helsingissä useissa oppilaitoksissa. Puhutaan
siis tuhansista nuorista.

Yksityisten
ja valtion ylläpitämät oppilaitokset ovat kaupungin omien koulujen lailla
voittoa tavoittelemattomia, verovaroin toimivia kouluja. Yhteishaussa koulut
ovat samalla viivalla, mutta nyt kaupunki asettaa oppilaat keskenään
eriarvoiseen asemaan, ilman mitään perusteluja.

Lukukauden
alkaessa monessa helsinkiläisperheessä petytään. Epätasa-arvoisessa kohtelussa
on kyse paljon julkisuudessa rummutetusta Helsingin valtuuston tavoitteesta
tehdä toisesta asteesta maksuton. Mittava lupaus on kutistunut torsoksi
kokeiluksi. Vaikea edes nähdä, mitä epätasa-arvoisella tuen antamisella
kokeillaan. Nuorten tukeminen sattumanvaraisesti sen perusteella mihin kouluun
on päässyt tai hakeutunut ei ole hyvää politiikkaa. Helsingin opetuslautakunnan
on syytä tehdä korjauspäätökset niin, että helsinkiläiset nuoret ja perheet voivat
luottaa kotikaupunkinsa yhdenvertaiseen kohteluun. 

Sari
Sarkomaa

helsinkiläisten
kansanedustaja

kolmen
lapsen äiti

Ota kantaa